Klimastipendet er et samarbeid mellom Fritt Ord og Norsk Klimastiftelse. Det er Norsk Klimastiftelse som behandler søknadene, mens Fritt Ord utbetaler stipendpengene.

– Grunnlovens § 112 er en forholdsvis ny paragraf, som kommer til å få mer oppmerksomhet i tiden fremover. Formålet med stipendet er å belyse klimaproblemstillingen i forbindelse med paragrafen, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk Klimastiftelse. 

Ifølge Michelsen er det behov for flere fagpublikasjoner om § 112.

– Det trengs mer akademisk skrift om paragrafen, og vi tror masterstudentene er en nøkkel til dette, sier han, og får støtte fra Joakim Lie, prosjektleder i Fritt Ord.

– Vårt inntrykk fra fagmiljøet er at det trengs flere studier og masterprosjekter som kan belyse hvordan denne paragrafen skal forstås og brukes, sier Lie.

Kan bli en rapport

I utlysingen skriver Norsk Klimastiftelse at masterstudenten må analysere om – og i tilfelle på hvilken måte – Grunnlovens § 112 er en rettslig skranke for tiltak og beslutninger med miljøkonsekvenser, ikke minst for jordens klima.

Lie sier det foreløpig er åpent hva masteroppgavene skal brukes til.

– Men det er nok mange organisasjoner som vil være nysgjerrige på analysene som gjøres i disse masteroppgavene. Det er stor offentlig interesse for miljøparagrafen. Det gjelder både klimasøksmålet mot staten der miljøorganisasjonene anket dommen fra Oslo tingrett og de mange miljøsakene som engasjerer bredt nå om dagen.

Ifølge Michelsen kan det bli aktuelt for Norsk Klimastiftelse å publisere masteroppgavene som en rapport eller et notat.

– Norsk Klimastiftelse har en sterk publisistisk profil. Vi har erfaring med å gi ut forskningsmateriale og popularisere det, sier han.

Gir ekstra til klima

Lie forteller at Fritt Ord har gode erfaringer med å dele ut stipend til jusstudenter, gjennom sitt samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO.

– Menneskerettighetsstipendet er på 30 000 kroner per student. Når vi nå velger å strekke oss litt lenger med klimastipendet, og dele ut 50 000 kroner, er det blant annet fordi vi har inntrykk av at behovet for undersøkelse på dette fagfeltet står i en særstilling.

Se utlysningen her