Det er ventet at regjeringen i dag vil presentere gruppen som skal granske årsakene til NAV-skandalen.

VG kunne torsdag fortelle at Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt en navneliste til Stortinget, sammen med en invitasjon til å komme med innspill. Ifølge VG tenker departementet å be professor Finn Arnesen om å lede arbeidet. I tillegg luftet departementet følgende navn:

  • EØS-ekspert og partner i Simonsen Vogt Wiig, Karin Fløistad
  • Professor og tidligere dommer i Høyesterett, Jens Edvin Skoghøy
  • Direktør for UDIs asylavdeling, Hanne Jendal
  • Tidligere SV-stortingsrepresentant, Magnar Sortåsløkken
  • Advokat Kristin Bugge Midthjell, som har bakgrunn blant annet fra helse- og velferdsenheten i Trondheim og Utlendingsdirektoratet
  • ESA-president fra 2007 til 2011, Per Sanderud

Statsråd holdes klokken 11 fredag, og normalt offentliggjøres vedtakene klokken 11.30. Da er det også ventet at arbeidsgruppens mandat vil bli kjent. I den anledning tok Domstoladministrasjonen i går kontakt med Justisdepartementet, for å peke på at det ikke er helt uproblematisk, rent konstitusjonelt, at den utøvende makt nedsetter en granskning som inkluderer den dømmende makt.

Skal ikke unntas

I en epost til departementet skriver DA-direktør Sven Marius Urke at han og DAs styreleder, Bård Tønder, har diskutert spørsmålet om i hvilken utstrekning domstolene kan inkluderes i en slik granskning.

– Vi mener dette er et prinsipielt spørsmål som bør ivaretas ved utarbeidelsen av mandatet for granskningen. Det er viktig at regjeringen i disse hektiske tider, hvor det er et krav om å vise handlekraft, ikke overtrer grunnleggende konstitusjonelle prinsipper om forholdet mellom statsmaktene.

WIGGO STORHAUG LARSSEN
Leder av Dommerforeningen Wiggo Storhaug Larssen.

Urke understreker samtidig at det ikke er DAs syn at domstolene skal unntas fra en vurdering av hva som er skjedd, og hvordan noe liknende skal unngås i fremtiden.

– Vi har henvendt oss til JD for å sikre av eventuelle og relevante prinsipielle spørsmål relatert til domstolenes uavhengighet blir ivaretatt ved utformingen av mandatet for granskningen, sier Urke.

Kan ikke avhøre dommere

Dommerforeningen opplyser til Rett24 at de støtter DAs vurderinger, og at de forventer at grunnleggende konstitusjonelle spørsmål bli ivaretatt ved vurderingen av om domstolene bør inkluderes i en gransking.

– Vi har jo ikke sett noe mandat, men det må blant annet innebære at man ikke kan granske den enkelte dommers arbeid med de sakene som de har behandlet, og som nå er begjært gjenopptatt. Disse sakene får jo også en ny behandling i rettsapparatet. Det er for eksempel ikke adgang til å «avhøre» den enkelte dommer om behandlingen av enkeltsaker, eller gi utfyllende kommentarer til enkeltavgjørelser, sier foreningens leder, Wiggo Storhaug Larssen.