– Vi har hatt mange norske dommere som har vært i Afghanistan i forbindelse med rettstatsprosjektet, forteller Håvard Holm. Lagdommeren fra Borgarting lagmannsrett er president i Juristforbundet, og nå frykter han at personer som er blitt opptrent av nordmenn til å fremme rettsstaten skal blir mål for de nye myndighetene i Afghanistan.

I en felles uttalelse fra Juristforbundet og Dommerforeningen skriver organisasjonene Norges engasjement i rettsstatsoppbyggingen har bidratt til at kvinner har tatt valg og posisjoner som gjør at de nå trenger hjelp.

Juristforbundet sier de har informasjon om at kvinnelige dommere i Afghanistan nå frykter for både egne og sine familiers liv. En av dommerne, som er anonymisert av foreningene, skal ha uttalt:

«Taliban vet allerede hvor vi befinner oss. De har samlet all informasjon de trenger. Derfor har vi ingen steder å gjemme oss og ingen mulighet til å bli værende. Vi må finne en trygg utvei for oss selv og våre familier.»

– Vi har fått flere lignende fortellinger som dette. Det er umulig for oss å verifisere dem, men vi mener likevel situasjonen er så alvorlig at det er riktig å formidle det vi blir fortalt, forteller styremedlem i Dommerforeningen, Anne Horn. Hun er til daglig dommer ved Hordaland tingrett.

«Norges Juristforbund er enige med den internasjonale organisasjonen for dommere (IAJ) som uttrykker sterk bekymring for situasjonen i Afghanistan. Sammen med flere andre land har Norge vært med på å skape forventninger som ikke lenger har noen garanti for at kan innfris. Kvinnelige jurister og dommere er en av flere grupper som har prøvd å implementere verdier som mange av oss tar for gitt», heter det i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi mener det er riktig å gi uttrykk for internasjonal solidaritet i dette spørsmålet, kanskje kan det bidra til oppmerksomhet om problemstillingen, sier Håvard Holm til Rett24.