«Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger nye bevis og omstendigheter som, sammenholdt med de øvrige bevisene som ble presentert for retten, gir en rimelig mulighet for at den domfelte ville blitt frifunnet, dersom de nye bevisene eller omstendighetene hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt», skriver Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i en pressemelding.

Avgjørelsen er enstemmig, og blir nå sendt til Høyesteretts ankeutvalg, som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken, heter det videre i meldingen.

Andre gang

Annonse

Dyktig og engasjert jurist/advokat søkes til Konsernjuridisk i Tryg

– Det er kjempedeilig. Jeg er kjempeglad og takknemlig for at Randby har stått i dette, sier dagmammaen til VG , og viser til sin mangeårige forsvarer Thomas Randby.

– Dette har vært en lang kamp mot en prestisjesak for påtalemyndigheten som ble brukt til å markere Cold Case gruppen ved Kripos. Det ble blank frifinnelse i tingretten, mens lagmannsretten lot seg overbevise. Nå blir det heldigvis en ny runde dersom ikke statsadvokaten kaster kortene, og moderne vitenskap kan brukes som bevis for frifinnelse, sier Randby.

Dette er andre gang kommisjonen behandler denne saken. Sist ble gjenåpning nektet under dissens. Straffesaken ble opprinnelig henlagt etter bevisets stilling, fordi statsadvokaten mente det var umulig å fastslå om barnets skader oppsto før eller etter at hun ble avlevert til dagmammaen.

Begjæringen om gjenåpning bygger på nye sakkyndigrapporter knyttet til tidspunktet for skadene. En nærmere gjennomgang av saken fremkommer i denne artikkelen fra VG.