OECDs «Public Consultation Paper on Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy» inneholder forslag til nye prinsipper for skattlegging av internasjonale foretak. I motsetning til dagens regelverk, vil fysisk tilstedeværelse ikke lenger være kritisk for hvor inntekter kan skattlegges.

Høringsnotatet presenterer tre alternative prinsipper:

  1. Brukermedvirkningsprinsippet: Inntekter skapt med høy grad av brukermedvirkning (sosiale medier, søkemotorer, online markedsplasser) skal kunne skattlegges der brukerbasen befinner seg
  2. «Marketing intangibles principle»: Inntekter skapt gjennom utnyttelse av varemerker/brands og kundedata mv i et bestemt marked, skal kunne skattlegges i dette markedet
  3. Signifikant økonomisk tilstedeværelse: Inntekter oppstått etter målrettet og vedvarende digital påvirkning av et marked, skal kunne skattlegges i dette markedet.

OECD arbeider (i den store sammenheng) i rekordfart: høringsfristen er satt til 1. mars og høringsuttalelser skal publiseres og debatteres 13.-14. mars 2019. Rapport skal utarbeides i mai og presenteres på G20 i juni 2019.

Likevel – det er fortsatt langt igjen før kemneren kan hente skattekroner fra Google & Co. Den norske skatteloven har i dag ingen bestemmelser som gir adgang til å skattlegge utenlandske foretak på grunnlag av de prinsippene som OECD nå lufter. Dagens skatteavtale mellom Norge og USA vil heller ikke tillate at Norge begynte å skattlegge amerikanske bedrifter på grunnlag av de prinsippene som OECD nå foreslår. Det er kun inntekter av virksomhet, arbeid eller kapital i Norge, som gir grunnlag for beskatning av et utenlandsk foretak. Googles, Facebooks og Amazons tjenester blir typisk produsert i og levert fra utlandet, uten at de har noe eget personell eller egne anlegg i Norge.

Det er altså et omfattende regelverksarbeid som gjenstår, både i OECD og i Norge, før internettgigantene kan skattlegges i Norge. Det er også grunn til å tro at blant annet USA vil motsette seg endringene. Trump har i kjent stil omtalt EUs lignende prosjekt som et uakseptabelt forsøk på å beskytte sin egen gammeldagse industri mot vellykkede amerikanske bedrifter.

Utviklingen på området går likevel raskere enn noen kunne forestille seg for bare få år siden. Det er bare å følge med videre.