Boka Universitetsforlaget nå har lansert omhandler Grunnloven fra 1814 og frem til den moderne versjonen vi holder oss med i dag.

Kommentarene er skrevet av i alt 49 forfattere, de fleste jurister og noen historikere.

– Poenget med verket er for det første å prøve å gripe den sentrale rollen som Grunnloven har spilt i utviklingen av Norge fra 1814 til i dag, og for det andre å kommentere utførlig hva gjeldende grunnlovsrett går ut på, inkludert grunnlovsrevisjonen fra 2014-2015.

Det sier professor ved Universitetet i Oslo, Ola Mestad, som sammen med kollega Dag Michalsen har vært redaktører for verket. Og med et totalt omfang på 1536 sider har det vært nok å redigere i. Ettersom boken tar for seg alle de historiske versjonene av loven, kan man for eksempel lese en utførlig redegjørelse om bakgrunnen for den famøse jødebestemmelsen i § 2, og om debatten som førte til at forbudet ble fjernet.

Forfatter av dette kapittelet, Ulrik Sverdrup-Thygeson, skriver at paragrafen er «blitt stående som symbol på intoleranse i en ellers liberal grunnlov for sin tid».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gratis på nett

– Norge er et grunnlovsland, både reelt og symbolsk, fordi etableringen av den nye norske staten og vedtakelsen av Grunnloven skjedde som en samlet operasjon i 1814, og fordi den etter dette blei et samlingsmerke for landet og nasjonsbyggingen, sier Mestad.

Han understreker at den historisk-rettslige dimensjonen ved boken er skrevet for alle med interesse for norsk politisk historie og statsrettshistorie. Mer praktisk anvendelig er kanskje at boken er oppdatert med kommentarer til grunnlovsbestemmelsene helt frem til 2021.

– Mange av disse kommentarene går rett inn i pågående statsrettslige diskusjoner. Et tilleggspoeng ved verket, er at med i alt 49 forfattere, så står det til dels frem en ny generasjon av norske statsrettsforfattere. Fra universitetene både i Oslo, Bergen og Tromsø, og fra Høyesterett, advokatkontor og forvaltning – pluss noen særskilt utvalgte historikere. Og den er offentlig tilgjengelig uten betalingsmur, sier Mestad.

Hele boka kan leses gratis her.