Gulating lagmannsrett konkluderte med at Bergen fengsel har brutt Artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, etter at en innsatt ble tvunget til å kle seg naken nesten 200 ganger på halvannet år, skriver Bergens Tidende.

Mannen i 40-årene forteller at han måtte ned med bøyde knær, slik at baken nesten berørte bakken, mens betjentene fulgte med på om noe ulovlig falt ut. Dette måtte han hver gang han skulle til besøksrommet.

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

– Dommen er prinsipiell og viktig, og den angår mange innsatte i fengsler over hele landet, sier forsvarer Maria Hessen Jacobsen til Rett24.

Retten la vekt på antallet ganger mannen ble utsatt for slike nakenvisitasjoner, i tillegg til at han ble satt i en ydmykende posisjon. Sentralt for lagmannsretten er «det fullstendige og rutinemessige fraværet av enhver konkret og individuell risiko- og forholdsmessighetsvurdering»:

«Systemet med kroppsvisitasjoner kan ikke være for rigid. Det er videre klart at hensynet til generelle risikobetraktninger ofte veier tungt og i mange situasjoner er helt avgjørende for at det enkelte fengsel skal kunne gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Det er imidlertid vanskelig å se at rutinemessige kroppsvisitasjoner med nevnte omfang, særlig når den innsatte er på vei til besøksrom og ved utgang, er tilstrekkelig faglig fundert. Fraværet av individuelle vurderinger av nødvendigheten av og forholdsmessigheten ved de utførte kroppsvisitasjonene, er etter lagmannsrettens syn i strid med de krav EMK stiller.»

Den underliggende saken gjaldt en omfattende narkotikasak, og som kompensasjon for krenkelsen gir Gulating mannen seks måneders strafferabatt, slik at resultatet ble fire år ubetinget fengsel.

Assisterende fengselsleder Ivar S. Jensen sier til NTB at han ikke har anledning til å kommentere saken før mandag. Av dommen fremkommer forøvrig at Bergen fengsel i mars i år endret instruksen for kroppsvisitasjoner, som følge av innsigelsene som ble reist av forsvarer Jacobsen.

Se avgjørelsen her