Saken ble behandlet som tilståelsessak i Oslo tingrett sist uke. Den domfelte kvinnen er siviløkonom med lang erfaring med ledelse og rådgivning, men våren 2022 gikk det galt. Ifølge dommen Oslo tingrett avsa fredag, fikk hun informasjon fra en medsiktet mann om at det skulle skjed «store ting» i Aker Horizons ASA. Kilden hadde i kraft av sin stilling innsidekunnskap om en kontrakt Aker Horizons skulle kunngjøre neste dag.

Med denne kunnskapen i bakhånd kontaktet kvinnen en aksjemegler, og kjøpte Aker Horizons-aksjer for 1,7 millioner kroner. Av lydopptakene hos megleren fremkommer at det hastet å få i stand kjøpet, og at planen var videresalg allerede neste dag, eventuelt dagen etter det igjen.

Dagens Næringsliv omtalte dommen lørdag.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Til værs

Innsidetipset viste seg å være korrekt, og nyheten sendte Aker-kursen rett opp dagen etter at aksjekjøpet var gjort. Kvinnen solgte da aksjene umiddelbart, og kunne cashe inn en nettogevinst på nesten 500.000 kroner. Men nå blir det altså fengsel i stedet, om enn med rabatt for uforbeholden tilståelse. Oslo tingrett skriver:

«I vår sak hadde siktede fått opplysninger om mulige avtaler som ville være gunstige for Aker Horizons dagen før hun handlet aksjene, og hun solgte så snart avtalen med Mitsui var gjort kjent. Gevinsten utgjorde nesten 500 000 kroner på mindre enn ett døgn. Retten legger til grunn at hun hadde er sterkt forsett. Hun forsøkte å gjennomføre handelen dagen før det ble gjennomført, og hun ba om hjelp da det viste seg at hun ikke klarte det på egen hånd.

Det at hun var en privatperson uten særlig kunnskap om aksjehandel, kan hun ikke høres med. Hun er utdannet siviløkonom og skulle straks tiltre en stilling hun var klar over ville innebære at hun ikke kunne eie aksjer. Disse forholdene mener retten gjør at hun skulle ha hatt en særlig aktsomhet om de forhold som saken gjelder.»

Etterforskes fortsatt

Tingretten legger til grunn at straffen uten tilståelsesrabatt ville vært åtte måneder. Retten mener det i liten grad kan legges vekt på at kvinnen har hatt en vanskelig tid båe profesjonelt og privat etter at lovbruddet ble avslørt.

«Hennes fysiske og psykiske helse kan imidlertid være argumenter for at hun kan få sone med fotlenke», skriver tingretten. I tillegg til fengselsstraffen blir gevinsten inndratt.

Økokrim opplyste tirsdag at ytterligere en person er dømt til 45 dagers fengsel for å ha handlet på samme informasjon, men for et langt mindre beløp.

«Den tidligere ansatte i Aker Horizons som de domfelte oppga å ha mottatt råd fra, hadde innsideinformasjon om avtalen mellom Aker Horizons og Mitsui gjennom sin jobb. Vedkommende er mistenkt for å ha ulovlig delt innsideinformasjon og for å ha tilskyndet til eller anbefalt de domfelte til å foreta innsidehandel. Saken mot vedkommende er fortsatt under etterforsking ved Økokrim», skriver Økokrim i en pressemelding.