I koronaforskriften som ble kunngjort forrige søndag, ble det foreslått å forby folk å «ta opphold» på fritidseiendom i annen kommune enn der de var folkeregistrert. Forskriften ble imidlertid ikke satt i kraft.

I går ble det laget en endringsforskrift til hytteforskriften. Der skjedde to ting: Ordlyden i forbudet ble endret, og forskriften ble satt i kraft med umiddelbar virkning. Det nye hytteforbudet lyder:

Annonse

Trainee

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Endringsforskriften ble kunngjort i Norsk Lovtidend klokken 2055 torsdag kveld, og trådte dermed i kraft fra samme tidspunkt. Forskriften gjelder fram til 3. april, altså til påskeferien.

Departementet gis myndighet til å forlenge forskriften.

Advokat John Chr. Elden mener den nye ordlyden er en kraftig forbedring.

– Endringen i ordlyden medfører at forbudet nå rent praktisk er mulig å håndheve. Den forrige ordlyden, om å «ta opphold», var i praksis ubrukelig som regulering. Nå spiller det det ingen rolle hvem som eier hytta, eller om man flytter seg rundt, forbudet er knyttet til overnatting på eiendommen.

– Så nå vil man kunne dra på dagstur og sjekke at alt er på stell?

– Dagsturer vil etter forskriften være lov. Riksadvokaten skrev i sin veiledning at bøtenivået skal ta utgangpunkt i 15.000 kroner, så det vil være forventet straffenivå, sier Elden.

Hele forskriften finner du her.