I mange tiår har studenter og ansatte ved Juridisk fakultet i Oslo vært spredt rundt på ymse leide lokaler i sentrum. Mandag tok det slutt.

jur fak tullin foto-siri-johnsen
Dekan Ragnhild Hennum klippet snoren. (Foto: Siri Johnsen/UiO)

Borte blir forelesninger på Klingenberg kino, Edderkoppen og andre ad hoc innleide lokaler. I stedet rykker studentene nå inn i det helt nye universitetsbygget på Tullinløkka, med mer enn 3000 sitteplasser, kontorer til 200 ansatte og moderne utstyrte forelesningssaler.

Først den 16. januar holdes den offisielle åpningen, men ettersom semesteret må i gang, skjedde studentenes innrykk allerede denne uken. Fakultetets nyslåtte dekan, Ragnhild Hennum, foretok den symbolske snorklippingen i trappehallen mandag morgen.

– Nå kan vi tilby studentene et moderne undervisningsbygg. Vi får samlet alle studentrettede aktiviteter og tjenester, biblioteket, infosenter og Juriteket på ett sted. Og vi får forelese i våre egne lokaler, med fulle muligheter til å benytte moderne undervisningsformer som krever teknisk utstyr, sier Hennum. Hun er også glad for at flere av fagmiljøene nå får sitte sammen. 

jur fak tullin 4
De nye lesesalene.

– Det nye bygget er flott også for de ansatte også. Nå får vi samlet miljøene i større grad, med offentlig rett, privatrett og sjørett på Karl Johan, mens kriminologien, rettssosiologien og senter for menneskerettigheter samles i det nye bygget.

jur fak tullin 5
Julie Hagen Elnæs og Marianne Birkeland tok i bruk de nye kollokvieplassene.

– Med nytt bibliotek – hva skjer med førsteetasjen i gamle Domus Bibliotheca på Karl Johan?

jur fak tullin inngang
Fra gaten.

– Det bygget er det Universitetsledelsen som styrer, og enn så lenge tror jeg ikke planene er helt klare for hvordan de lokalene skal utnyttes. Men det kommer nok snart.

jur fak tullin 3
Den nye kantinen.

– Hvordan har reaksjonene vært fra studentene?

jur fak tullin 2

– Mange sa de synes det var fint. Det morsomme var å se hvordan studentene tok det i bruk, de satt overalt! Bygget er innredet med mange kollokviesofaer og steder man kan sitte og diskutere og arbeide, og i dag så vi virkelig at satt rundt omkring og jobbet, i et yrende liv, fotelller Hennum.