Det viser den offentlige søkerlisten som regjeringen la ut mandag. Beate Gangås var avdelingsdirektør i PST da hun kom til sin nåværende stilling som politimester i Oslo. Skulle hun bli utnevnt, blir det andre gang hun overtar etter Hans Sverre Sjøvold, som var hennes forgjenger i Oslo.

De andre reelle kandidatene på søkerlisten er Lars Erik Alfheim, Trond Egil With og Hedvig Moe.

Annonse

Rådgiver/ namsfullmektig fast stilling og vikar, Namsfogden i Innlandet

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim ble leder for Oslo statsadvokatembeter i 2020, etter allerede å ha vært konstituert i stillingen.

Trond Egil With er tidligere nestsjef i PST, og i dag avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Hedvig Moe er i dag assisterende sjef for PST. Hun kom til PST i 2020, etter å ha vært konstituert sjef for Økokrim, en stilling hun valgte ikke å søke på permanent basis.

Regjeringen skal ansette en ny sjef for PST etter at Hans Sverre Sjøvold trakk seg som sjef med umiddelbar virkning i kjølvannet av saken om ulovlige våpen.