EU-kommisjonen la denne uken ut en slags statusrapport i forbindelse med at personvernforordningen trer i kraft den 25. mai. I tillegg lanserte den en nettside, som skal gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å forstå de kravene som stilles.

I statusrapporten, som er stilet til EU-parlamentet og Rådet, skriver Kommisjonen at det foreløpig bare er to medlemsland som har implementert den nødvendige nasjonale lovgivningen. Kommisjonen ber statene akselerere den nasjonale gjennomføringen, og sørge for at det blir satt av tilstrekkelige ressurser.

Ny online-veileder

Av rapporten fremgår det at det er satt av to millioner euro til å sponse nasjonale informasjonskampanjer. Fokus rettes spesielt mot små og mellomstore bedrifter, og i den anledning lanserer EU et nytt onlineverktøy for småbedrifter.

I verktøyet gjennomgås 

  • hva som regnes som personopplysninger
  • hvorfor reglene er laget
  • hva bedriftene er nødt til å gjøre, og 
  • hva som skjer om man ikke følger reglene

Personvernspesialist og partner i DLA Piper Jan Sandtrø, mener det er interessant hvordan Kommisjonen bruker anledningen til nærmest å true medlemslandene.

- Lett forståelig

Jan Sandtrø
Jan Sandtrø. (Foto: Calle Huth/Studio Illegal)

- Det er veldig positivt at EU kommer med noe som er lett forståelig for borgerne, det er jo ikke daglig kost. Samtidig er de bekymret for at enkelte land ikke tar GDPR alvorlig. De mener nasjonalstatenes datatilsyn er underfinansiert, og truer med «infringement procedures» dersom ikke statene støtter opp under GDPR-implementeringen, sier Sandtrø.

I utsendelsen varsler Kommisjonen at de vil sende kommisjonsledere ut på en «awareness campaign» til blant annet Kroatia, Tsjekkia og Bulgaria.

- Dette onlineverktøyet er altså en del av et større arbeid for å sikre etterlevelse av regelverket, de ser at det kommer til å ta lang tid før GDPR er implementert og fungerer. Det kommer til å være en pågående prosess over mange år.

Sandtrø: GDPR-frykten er overdrevet

Planlegger jubileum

I utsendelsen varsler Kommisjonen også at det skal holdes et slags ett-årsjubileum våren 2019, der man skal gjøre opp foreløpig status.

- Det kan bli interessant. Min erfaring er at norske selskaper stort sett er ganske godt i gang allerede, men at mange - både små og store - fortsatt ikke helt tar det på alvor, sier Sandtrø.

EUs oversiktsside over GDPR-temaet finner du her