Jens Johan Hjort, fra Advokatene Rekve, Pleym & Com, har signalisert at han vurderer å stille til valg som ordfører i Tromsø. Skulle han bli valgt, vil det måtte velges ny leder av foreningen allerede før den inneværende perioden utløper.

Inntil videre vil han imidlertid fortsette i vervet som leder for Advokatforeningen. Det ble klart da foreningen holdt representantskapsmøte før helgen. I møtet ble det dessuten valgt ny nestleder, ettersom Pål Behrens fra Finansforbundet gikk ut av styret. Ny nestleder ble advokat Susanne Munch Thore.

Ytterligere fire medlemmer gikk ut av styret, disse er

 • Ida Helene Braastad Balke, Advokatfirma Lohne Krokeide 
 • Lilli Marie Brimi, Advokat Lilli Marie Brimi
 • Lene Høivang, Advokatfirmaet Høivang
 • Live Lindholm, Pacta Advokatfirma 

Til erstatning for de fem som gikk ut, ble innvalgt

 • Anne Kjølseth Ekerholt, Advokatfirmaet SANDS
 • Jon Wessel-Aas, Bing Hodneland advokatselskap 
 • Irene Kildebo, Advokatfirma Kildebo 
 • Marte Reier, Advokatfirmaet Pedersen, Reier Co
 • Cathrin Myhre Skram, Advokat Cathrin Myhre Skram 

De øvrige fem medlemmene i hovedstyret er

 • Marius O. Dietrichson, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson 
 • Arild Christian Dyngeland, Advokatfirma Alvheim og Hansen 
 • Leif Oscar Olsen, Advokatfirma Tofte 
 • Hallvard Bjørnarsson Østgård, Advokatfirmaet Østgård 
 • John Erik Aarsheim, Simonsen Vogt Wiig

Medlemmer velges for fire år, og kan ikke gjenvelges. Lederen velges for to år, og kan gjenvelges én gang.