– Vi har diskutert hendelsen fra helgen, og hovedstyret vurderer den som alvorlig og noe vi gjerne skulle vært foruten. Etter en totalvurdering er vi kommet til at han kan fortsette som leder frem til han uansett skal gå av i mai, sier nestleder i Advokatforeningen Trude Wold.

– Hva var det som veide inn i vurderingen?

Annonse

Elden søker flere erfarne advokater

– Det er en totalvurdering av hvordan ting er håndtert og jobben han har gjort frem til i dag, veid opp mot alvorlighetsgraden i forholdet. Dette er en hendelse vi gjerne skulle vær foruten, men vi hadde et konstruktivt møte, og det er et samlet hovedstyre som står bak dette.

Jon Wessel-Aas sier at han føler han har mye ugjort som leder fortsatt, og at han er glad for å fortsette.

– Jeg er takknemlig for tilliten og skal gjøre mitt aller beste for å bevare den, og fortsette å jobbe for foreningens medlemmer i resten av valgperioden, sier Wessel-Aas.

Det var søndag kveld Jon Wessel-Aas opplyste at han lørdag formiddag var blitt tatt i en promillekontroll, etter å ha kjørt for tidlig hjem fra et seminar på Røros kvelden i forveien. Målingen viste 0,88, og Wessel-Aas har samtykket til både førerkortbeslag og tilståelsesdom.

Wessel-Aas' andre periode som leder utløper neste år, og det skal da uansett velges ny leder av foreningen.