Sist uke besluttet Advokatforeningens dispensasjonskomité for første gang å gi dispensasjon til at en forsvarer skulle kunne påta seg straffesak i Høyesterett, til tross for den pågående aksjonen.

Saken det gjelder ble henvist til behandling av ankeutvalget i midten av desember, og gjelder grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse. Problemet er at den aktuelle saken ble henvist sammen med en annen sak, som gjelder samme lovanvendelsesspørsmål. Tanken var at de to skulle behandles i sammenheng, men kun én av dem har altså fått dispensasjon.

Fast forsvarer i Høyesterett John Chr. Elden er oppnevnt som forsvarer i begge sakene, og han søkte opprinnelig om dispensasjon for begge to.

– Jeg søkte om dispensasjon ut fra at tiltalte er 16,5 år gammel, og at et barn bør få avgjort sin sak innen rimelig tid. Høyesterett har tidligere bestemt at de to sakene skal behandles samlet. Det er imidlertid ikke gitt dispensasjon for saken med voksen tiltalt. Det blir nå opp til Høyesterett hvordan de vil behandle saken, men jeg kan ikke møte i den som er omfattet av streiken, uttalte Elden til Rett24 sist uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Går videre med én

Nå har Høyesterett vurdert situasjonen, og kommet til at de vil gå videre med den ene saken det er gitt dispensasjon for.

– Det er besluttet at sakene kan behandles hver for seg. Sak 21-168988, som det er gitt dispensasjon for, er nå berammet til 15. februar. Saken kan altså bli behandlet alene, men dersom advokataksjonen avsluttes før 15. februar vil den likevel bli behandlet i sammenheng med sak 21-154811, opplyser informasjonssjef Ida Dahl Nilsen i Høyesterett.

Den saken som har fått dispensasjon, gjelder en gutt som var en av tre tiltalte etter et overfall på en jevnaldrende gutt. Hendelsen skjedde like før jul 2020, da gutten var 15 år gammel.

Volden var uprovosert, og tingretten la vekt på at fornærmede var alene «og nærmest ble jaget eller tatt med ned i en undergang av to aktive gjerningspersoner som oppsøkte ham på en parkeringsplass». Offeret ble slått og stukket med kniv, men gutten som nå venter på å få saken opp i Høyesterett ble ikke dømt for knivbruken.

Spørsmålet er om «uprovosert vold – to kraftige knyttneveslag i bakhode og rygg – med karakter av et målrettet angrep i det offentlige rom i samvirke med en annen gjerningsperson», skal rubriseres under ordinær eller grov kroppskrenkelse.