I høst avgjorde Borgarting lagmannsrett en sak om Statens Vegvesens anskaffelse av et datasystem til bompengeinnkreving i Norge. Leverandøren som ble valgt var datagiganten IBM, men et stykke ut i prosessen valgte staten å heve kontrakten.

Både tingretten og lagmannsretten kom til at hevingen var urettmessig, og tilkjente IBM ble tilkjent vederlag og forsinkelsesrenter på tilsammen rundt 300 millioner kroner.

På toppen av dette kommer formidable sakskostnader. Staten anket dommen til Høyesterett, men nå har ankeutvalget besluttet ikke å tillate saken fremmet.

Annonse

Jurist i Havindustritilsynet – tre stillinger

Over 20.000 timer

Statens Vegvesen må dermed for det første betale sine egne advokater. De var fra Haavind, og har ifølge lagmannsrettens avgjørelse fakturert 23.593 timer for de to første instansene. Prislappen på dette er rundt 55 millioner kroner.

I tillegg må staten betale motpartens advokatteam fra Wiersholm. De har fakturert drøyt 20.000 timer. For Høyesterett alene er det fakturert 1,7 millioner kroner. At Høyesterett kutter dette til 575.000, gjør lite utslag på totalen: Regningen staten må betale for IBMs advokater utgjør nesten 80 millioner kroner for tre instanser.

Vegvesenets totale prislapp for den urettmessige kontraktshevingen ender dermed på snaut 440 millioner kroner.

– Oppmuntrende

Wiersholms team ble ledet av Magnus Hellesylt og Odin Breidvik. De mener godkjenningen av kostnadsnivået er et oppmuntrende signal for advokatbransjen, med tanke på store faktumsaker.

magnus hellesylt.jpg
Magnus Hellesylt, Wiersholm.

– Lagmannsretten etterprøvde timeforbruk, timesats og organisering uten å finne grunnlag for reduksjon. IBM ved Wiersholm brukte et prosedyreteam på fem advokater, mot tre på statens side.

Lagmannsretten skrev i høst at saken fra statens side var lagt «svært bredt og detaljert opp», og at Wiersholms organisering, med fem advokater, fremsto som «både nødvendig og hensiktsmessig for å få utført oppdraget med saken på en effektiv måte».

Annonse

Senior Legal Counsel/Legal Counsel

Advokater med småbarn

Fordelene beskrives for det første ved at Wiersholm på den måten kunne dele arbeidet opp i bolker, som ble fordelt på advokatene. For det andre varte ankeforhandlingen nesten fire måneder, noe som ville vært en stor belastning for de involverte. I tillegg gjorde størrelsen på teamet det mulig å håndtere nye sakkyndigrapporter som staten la frem kort tid før avsluttet saksforberedelse.

– I en kort sak kan advokatene jobbe med ekstrem intensitet uten at dette er noe stort problem. Men dette er annerledes i saker som varer i uker eller måneder. Det er forskjell på 100-meter og maraton. De store sakene bør bemannes for å reflektere dette. Også advokater med små barn bør for øvrig kunne delta på store faktumsaker, og i Wiersholms prosedyreteam gjaldt dette to av fem, sier Hellesylt.

Lederen for statens team var Goud Helge Homme Fjellheim fra Haavind.