Advokat Linda Ellefsen Eide ville ikke ha vesken gjennomsøkt i tingrettens inngangsparti. Krangelen endte med at hun i fjor høst ble dømt til 10.000 kroner i bot for å kalle to polititjenestemenn «tullinger».

Tingretten valgte å legge de to tjenestemennenes versjon til grunn for bevisbedømmelsen, og konkluderte med at Eide hadde brutt straffeloven § 156 og å fornærme offentlig tjenestemann.

Selv avviser Eide at hun kalte tjenestemennene tullinger. Hun har forklart at hun snudde seg til aktor i saken, som også var i sikkerhetskontrollen, og sa «Dette er tullete, kan du få slutt på det». Den aktuelle aktoren kunne ikke vitne i saken, da han var alvorlig syk. Han er siden avgått ved døden.

Lagmannsretten slapp ikke inn anken, og Høyesteretts ankeutvalg avslo mandag anken over ankenektelsen. Høyesterett har ved anke over ankenektelser kun adgang til å prøve saksbehandlingen.

– En øyeåpner

– Jeg fikk avgjørelsen for noen dager siden, og har følt på en stor avmaktsfølelse etter dette – og jeg kan ikke si annet enn at jeg er fryktelig skuffet. Det er noe med stigmaet om å ikke bli trodd av «sine egne». Systemet fungerte rett og slett ikke i min sak. Privat må jeg også erkjenne at dette har vært tyngre enn jeg liker å innrømme – yrkesmessig har det vært enda verre, sier Eide.

Hun forteller at opplevelsen av å bli domfelt har vært en øyeåpner.

– Som advokat har dette vært en påminnelse om hvor stor betydning det som objektivt sett er en fillesak kan ha for den det gjelder. Både den følelsen du får når du møter politiet etter at noe slikt er skjedd, og følelsen av å komme tilbake til tingretten der det skjedde, det gir en dårlig følelse – man føler seg ekstra sett og merket. Og sånn er det nok for de aller fleste.

Hun mener advokatstanden må bli flinkere til å kjempe også for de små sakene.

– De kan bety så uendelig mye mer for klienten enn det vi kanskje tenker. Små fillesaker, som min, blir ofte snakket litt ned. For min del så kan jeg meddele at jeg aldri vil slutte å kjempe for mine klienter, uansett sak. Samtidig er det kjent at åtte av ti anker til lagmannsretten siles. Dette gir etter min mening tingrettene alt for mye makt, og er et signal om at vi er lengre fra en to-instans prøving i straffesaker enn det vi har vært på lenge. Når det er slik, da må vi advokater stå på ekstra i tingretten, da dette i de fleste saker er eneste sjanse klienten har til å få saken sin vurdert rettslig, sier Eide.

Kritisert

Selv om man legger tingrettens bevisvurdering til grunn, og konkluderer med at Eide faktisk sa «tullinger», er Gulating lagmannsretts beslutning om ikke å tillate anke i saken blitt kritisert. En av kritikerne er professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen. I en merknad på Lovdata skrev han at saken burde vært ankebehandlet.

– Jeg har tidligere uttalt at lagmannsretten burde gitt samtykke til å fremme anken, blant annet siden det neppe er avklart i Høyesteretts praksis at ordet «tulling» i en slik sammenheng er straffbar etter straffeloven § 156. Jeg registrerer at Høyesteretts ankeutvalg ikke har funnet feil ved lagmannsrettens saksbehandling. Nå får vi da ikke noen prøving av tingrettens dom, noe som kunne vært opplysende for rettslivet og viktig for den botlagte advokaten, sier Holmboe.