Etter å ha vunnet i tingretten, endte det ærverdige gjestgiveriet på Stortorget i Oslo med fulle sakskostnader i Borgarting. Olav Thon kjøpte bygningen med restauranten «Stortorvets Gjæstgiveri» i 1978.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at saken skal behandles i avdeling, og temaet vil være forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringslovens generalklausul.

Bygningen i Oslo er fra tidlig 1700-tall, og har hatt servering under navnet Stortorvets Gjæstgiveri siden 1800-tallet. I 1927 ble bygget fredet, og i 1980 gjenåpnet Olav Thon restauranten, etter omfattende oppussing.

Ferskere i markedet er Stortorvet Gjestgiveri på Hamar, som åpnet i 2015. Da Thon oppdaget nykommeren, anførte han både krenkelse av varmerkebeskyttelsen og av markedsføringsloven. Tingretten ga medhold, men lagmannsretten mente under dissens at Thon ikke kan hevde enerett på «Stortorvets Gjæstgiveri», fordi det er for generisk.

Flertallet i lagmannsretten mente at heller ikke markedsføringsloven er brutt, og at en forvekslingsfare uansett ikke nødvendigvis går i Hamar-etablissementets favør. Den har enkelte ganger opplevd at kunder feilaktig har bestilt bord i Oslo.

Mindretallet, lagdommer Anders Bøhn, mente under tvil at Thon-restauranten har beskyttelse for ordmerket «Stortorvets Gjæstgiveri» i gammel skrift. Flertallet i saken besto av lagdommerne Eyvin Sivertsen og Marit Bjørånesset Frogner.

Hamar-restauranten representeres av Vebjørn Krag Iversen, mens Thon for Høyesterett er representert av John Chr. Elden.

Lagmannsrettens dom finner du her.