Saken Høyesteretts ankeutvalg nå har besluttet å henvise til behandling, handler om en mann som i fjor vår var uten bosted. En natt hadde han avtalt å overnatte hos en venninne, der det etterhvert ble flere til stede. På denne tiden var det etter den lokale koronaforskriften i Oslo ikke lov å være mer enn to gjester til stede i private sammenkomster.

Saken endte med at den hjemløse mannen fikk 20.000 kroner i bot for brudd på koronaforskriften, og for deretter ikke å etterleve oppholdsforbudet han ble pålagt av politiet.

Var hjemløs

Forsvarer i saken, Olaf Halvorsen Rønning, forteller at både han og påtalemyndigheten har argumentert med at saken bør sees i sammenheng med den allerede henviste saken fra Bergen.

Olaf Halvorsen Rønning.jpg
Olaf Halvorsen Rønning, Advokatfirmaet Elden.

– De to er egnet for å sees i sammenheng, ettersom de berører to litt forskjellige sider av samme sak. Forskriften i Bergen ble vurdert opp mot den generelle befolkningen, mens denne saken aktualiserer avveiningen når det gjelder særlig utsatte grupper. Tiltalte var uten fast bosted og dro til en venn, og så kom politiet og stoppet det de mente var en sammenkomst med mer enn to personer utenfor husstanden, sier Rønning.

Motsatt i Bergen

Borgarting lagmannsrett kom altså til at koronaforskriften i Oslo ikke var ugyldig. Dette i motsetning til saken fra Bergen, der to kvinner var tiltalt for å ha vært til stede på en fest med 14 personer. Gulating mente det var for snevert av kommunen å basere den medisinske begrunnelsen ene og alene på vurderingen til kommunens medisinske fagsjef, og at den medisinske begrunnelsen dessuten fremstod for generell, og i for liten grad var basert på det konkrete smittebildet som forelå i Bergen.

Frifinnelsen ble anket av påtalemyndigheten, og Rønning har vært forsvarer i begge sakene.

– Bergen-saken er tentativt berammet i begynnelsen av juni, men på grunn av advokataksjonen er det usikkert om den vil kunne gå som planlagt. Vi forbereder oss uansett på det, sier Rønning.