17. mai lanserte en av stifterne bak Piratpartiet, Håkon Wium Lie, nettstedet Rettspraksis.no. Prosjektet er en aksjon for å gjøre tilgangen til eldre rettsavgjørelser gratis. Datamaterialet hentet de fra Stiftelsen Lovdata.

I september ga byfogden Lovdata medhold i at Rettspraksis.no måtte fjerne deler av materialet. Nettstedet ble pålagt å «slette alle rettsavgjørelser fra Høyesterett, hentet fra DVD utgitt av Stiftelsen Lovdata i 2005 og avgjørelser fra Høyesterett, hentet fra Stiftelsen Lovdatas onlinedatabase herunder fra 2006 og 2007 uavhengig av hvem som er kilden for disse avgjørelser».

Plikten gjaldt også sammendrag av avgjørelser fra Høyesterett hentet fra disse kilder. Kjennelsen ble begrunnet med at Rettspraksis.no krenker databasevernet etter åndsverkloven, samtidig som det foreligger sikringsgrunn.

I desember kom Borgarting til samme resultatet, og nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at saken skal avgjøres i avdeling.

Ankeutvalget skriver:

«Høyesteretts ankeutvalg kan bare prøve lagmannsrettens saksbehandling og generelle lovtolking, jf. tvisteloven § 30-6. Når det gjelder forholdet til Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), kan ankeutvalget også prøve den konkrete rettsanvendelsen, men ikke lagmannsrettens bevisbedømmelse.»

Rettspraksis.no har blant annet anført at Lovdata må vurderes som en offentlig myndighet, og at databasevernet derfor ikke kan gjøres gjeldende.

Les Borgartings kjennelse her