Det er fra tidligere ingen kjente eksempler på at noen er straffedømt for krenkelse av sitt eget barns privatliv gjennom posting i sosiale medier, men Hålogaland lagmannsrett mente i april at den tiltalte kvinnen krenket sin sju år gamle datters rett til privatliv, blant annet gjennom å legge ut videoer i sosiale medier.

I dag kunngjorde ankeutvalget at saken fremmes til behandling i Høyesterett. 

Bakgrunnen for saken er at den nå 49 år gamle kvinnen lå i konflikt med barnevernet om en omsorgsovertakelse. Som kampmiddel opprettet kvinnen en åpen Facebook-gruppe med tittelen «(Barnets fornavn) skal hjem!».

La ut video

På Facebook-siden la kvinnen ut en rekke sjikanøse meldinger om de ansatte i barnevernet. Men i tillegg la hun ut bilder og videoer av datteren, som blant annet viste henne gråtende, samt brev fra barneverntjenesten av «svært sensitiv og privat karakter».

Hålogaland avviste at det lå innenfor foreldreansvaret å samtykke til slik publisering på barnets vegne, og skrev:

«At en forelder, som her, offentliggjør materiale av svært sensitiv og privat karakter om barnet på en, objektivt vurdert, utilbørlig måte faller utenfor rammen av det som naturlig omfattes av foreldreansvaret. Som påpekt av aktor vil barn i motsatt fall være uten beskyttelse mot utilbørlig offentliggjøring av private forhold fra foreldrenes side.»

Samtykkekompetansen

– Saken reiser for det første spørsmål om den objektive vurderingen av krenkelsen, og for det andre spørsmål om barnets medbestemmelsesrett, og betydningen av at barnet samtykker, sa morens forsvarer, advokatfullmektig Benedikte Sunde Jamth, til Rett24 da dommen fra Hålogaland ble klar.

Kvinnen var tiltalt både for å ha forulempet offentlig tjenestemann, i dette tilfellet de barnevernsansatte, og for krenkelse av datteren. Retten skrev:

«Hvordan datteren, som på det tidspunkt var syv år, opplevde det at materialet ble gjort offentlig tilgjengelig på denne måten, er etter lagmannsrettens vurdering ikke avgjørende. Et barn på syv år har bare i liten grad forutsetninger for å overskue konsekvensene av slik offentliggjøring, herunder mulige konsekvenser på sikt.»

Lagmannsretten opprettholdt straffutmålingen fra Nord-Troms tingrett – 12.000 kroner i bot.

Les dommen fra Hålogaland her