Ekspedisjonssjef Steinar Undrum (64) går av som ekspedisjonssjef for Konkurransepolitisk avdeling, og nå er hans etterfølger ansatt.

Det ble Camilla Bretteville Froyn (47), som siden 2013 vært avdelingsdirektør og leder av seksjon for næringsøkonomi i Næringspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet.

Det opplyser departementet på sin hjemmeside.

camilla-froyn
Camilla Bretteville Froyn. (Foto: Næringsdepartementet).

Froyn var i ti år tilknyttet Cicero, Senter for klimaforskning, før hun i 2007 ble ansatt i Finansdepartementet, og er cand. polit. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i økonomi og doktorgrad i samfunnsøkonomi fra samme sted.

Konkurransepolitisk avdeling har hånden på rattet i helt sentrale politiske spørsmål i norsk økonomi: Reguleringen av offentlige anskaffelser for nesten 500 milliarder årlig, reguleringen av hele det veldige støtteordningssystemet, og generell utforming av norsk konkurransepolitikk.

Avdelingen har ansvaret for å ivareta norske interesser i regelverksutviklingen under EØS-avtalen, og har dessuten ansvar for etatsstyringen av Konkurransetilsynet, Konkurranseklagenemnda og Klagenemndssekretariatet.

Froyn begynner i stillingen 1. juni. ​