16. september døde 22 år gamle Masha Amini etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet for «uriktig bruk av hijab». Omfanget, kraften og varigheten av protestene er viktige, og overraskende.

Denne uken kan vi lese at det idømmes dødsdommer. En aktivist er dømt for angivelig ildspåsettelse i en offentlig bygning og forbrytelser mot rikets sikkerhet, ifølge Aftenposten. Rundt 1000 mennesker skal rettsforfølges, ifølge iranske myndigheter. Det går mot en travel vinter for iranske advokater skulle man tro.

Advokater havner i fengsel

Problemet er imidlertid at advokater også blir arrestert og fengslet. I skrivende stund sitter det flere titalls advokater i fengsel etter å ha representert siktede i møte med et brutalt rettsvesen. Og forstå meg rett, det er ikke mer synd på advokater enn aktivister, men når advokaten havner i fengsel er det heller ikke håp for aktivisten.

Hva hjelper det om vi protesterer?

Den iranske menneskerettighetsaktivisten Mina Torabzadegan etterlyste i Dagsavisen vår støtte – i gatene og på nettet. Vårt spørsmål til henne var; hva kan norske advokater gjøre? Hun svarte at vi bør ta til gatene, vise motstand, tenne fakler. Men hvilken forskjell gjør det om en håndfull advokater tenner fakler i protest? Ifølge Torabzadegan utgjør det all mulig forskjell for dem som tar til gatene i Teheran og for dem som fortsatt tør å representere klienter i rettssalen. Bilder og budskap fra demonstrasjoner og solidaritetsmarkeringer over hele verden deles og skaper håp, og det gjør det stadig vanskeligere for regimet å begå grove menneskerettighetsbrudd. Kanskje nettopp fordi advokater så sjelden er å se i demonstrasjoner, vil våre fakler lyse ekstra sterkt. Og en ting er sikkert, forbrytelser mot rettstatens grunnprinsipper engasjerer de fleste av oss.

Norske advokater bør tenne fakler

Den engelske advokatforeningen har sendt et opprop til den iranske regjeringen, der de krever at iranske advokater løslates fra fengsel. Den norske advokatforeningen bør gjøre det samme. Norske advokater bør i tillegg samles og kreve friheten til Milad Panahipour, Saeed Jalilian, Mahsa Gholamalizadeh, Babak Paknia, Golaleh VatanDoost, Roza Etemadansari, Firouzeh Khordechi, Amir Dehghani, Keyvan Samimi og alle andre advokater som fengsles for å utøve sitt virke. Uten advokaten er det ikke håp for aktivisten, og uten aktivisten er det ikke håp for en bedre fremtid for folket i Iran.

Derfor utfordrer vi jurister, advokater og advokatkontorer i Norge til å gjøre noe vår yrkesgruppe ikke så ofte gjør: Si fra! 1. desember arrangerer advokatfirmaet Berngaard en fredelig felles markering for våre fengslede kolleger i Iran. Bli med og gjør en forskjell! Oppmøte Skillebekkparken klokken 17.00.