Arbeidstakerforeningen Politijuristene har landsmøte denne uken. Der er det duket for lederskifte, når valget finer sted onsdag.

Are Andersen Skjold-Frykholm har ledet foreningen siden høsten 2018, men tar ikke gjenvalg. Til å etterfølge ham har valgkomitéen innstilt politiinspektør Marianne Børseth Steensby, som har vært nestleder de senere årene. Før hun ble tillitsvalgt på fulltid var hun avsnittsleder for organisert kriminalitet i Øst politidistrikt.

Annonse

Ønsker du å stå på listen over advokater med særlig kompetanse på barnebortføringsaker?

Skille politi og påtale

I likhet med sin forgjenger, vil Børseth Steensby ha organiseringen av påtalemyndigheten opp på den politiske dagsorden. Spørsmålet om å skille politiadvokatene organisatorisk ut av politietaten har vært et betent tema de har ønsket utredet i årevis, så langt uten hell.

– Politiet har jo gjennomført to store politireformer, mens påtalemyndigheten har stått stille når det gjelder organisering. Sist gang det var nedsatt et utvalg for å vurdere påtalemyndighetens organisering var på 80-tallet. Det er skjedd mye i samfunnsutviklingen siden den gangen, sier Børseth Steensby.

Da den forrige regjeringen overleverte Politimeldingen til Stortinget i 2020, klarte Politijuristene å overtale dem til å ta med en setning om nettopp dette. Meldingen slo fast at «regjeringen ønsker å utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet». Men det ble med ordene – noen utredning kom det aldri.

Venter på de rødgrønne

Den nåværende regjeringen har foreløpig ikke signalisert noen retning i dette spørsmålet, som ikke er berørt i Hurdalsplattformen. Et lite signal kunne man imidlertid kanskje tolke seg frem til da statsbudsjettet ble fremlagt i fjor høst. Der ble påtalemyndigheten i politiet for aller første gang skilt ut i en egen budsjettpost.

For politijuristene har dette vært en stor sak, ettersom Politidirektoratet, etter deres syn, har hatt et for vidt handlingsrom når det gjelder å prioritere midler mellom politi og påtale.

Les: Politjuristene etterlyser øremerking av politimillionene

– Vi er utrolig godt fornøyd med å ha fått et eget budsjett til påtalemyndigheten. Nå må dette følges opp videre med et bærekraftig budsjett. Her er det en usikkerhet knyttet til en endring som ble gjort i straffeprosessloven i fjor, som ga statsadvokaten anledning til å delegere flere saker til politiet. Vi ser nå at de økonomiske konsekvensene av dette kan blir ganske store, ettersom politiet kan ligge an til å få en kraftig i økning i antall saker.

Annonse

Ønsker du å spesialisere deg innen arbeidsrett?

Venter på revidert

– Men det vil jo gi tilsvarende færre saker hos statsadvokatene, så dette handler vel mest om å flytte ressurser?

– Nei, for det som er sagt er at statsadvokatene trenger den frigjorte tiden til å drive mer aktiv fagledelse. Det vi hører fra våre lokallagsledere er at de har fått langt flere alvorlige straffesaker å aktorere enn tidligere, sier Børseth Steensby.

Politidirektoratet har nylig fått laget en konsekvensanalyse av denne omleggingen, men resultatet av dette er ikke kjent ennå.

– Etter vårt syn er det ikke tatt høyde for dette i det eksisterende statsbudsjettet, og vi er derfor spent på hva som vil skje i revidert nasjonalbudsjett, sier Børseth Steensby.

Regjeringen bommet som kjent kraftig på prisveksten da statsbudsjettet ble lagt frem i høst, og har derfor varslet at det i revidert vil komme økninger i budsjettene til offentlige etater. Hvor mye, og hos hvem, får vi vite den 11. mai.