I forbindelse med at Knut Kallerud i februar varslet at han vil gå av med pensjon etter fylte 67, lyste Høyesterett ut to ledige embeter. Ett til å erstatte Kallerud, og ett som potensielt kunne erstatte Kristin Normann, når hun blir pensjonist neste år.

Siden kunngjorde Høyesterett at Jens Edvin A. Skoghøy går av fra 1. juli, etter å ha inngått en sluttavtale, slik at det nå i stedet er hans plass ved bordet som skal erstattes. Embetet etter dommer Normann skal lyses ut senere, opplyste informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i april.

Annonse

Er du en dyktig jurist? Vil du være med på vårt viktige samfunnsoppdrag?

Før sommeren

Søkerlisten til de to utlyste stillingene er den lengste på denne siden av årtusenskiftet, med hele 15 kandidater. Leder for innstillingsrådet, Arnfinn Agnalt, opplyste i april at alle 15 var blitt innkalt til intervju. Agnalt bekrefter tirsdag at rådet tar sikte på å behandle innstillingene i et møte som skal holdes onsdag denne uken.

Etter at innstillingsrådet har avgitt sin innstilling, skal det etter lovens ordning holdes en samtale mellom justitiarius og statsråden. Målet er at utnevnelsene skal kunne skje før sommeren.

Søkerlisten

De femten søkerne som konkurrerer om stillingene er:

 1. Are Stenvik (56), partner i BAHR
 2. Susann Funderud Skogvang (47), lagdommer i Hålogaland
 3. Christian Lund, (59), lagmann i Borgarting
 4. Morten Holmboe, (60), professor ved Politihøgskolen
 5. Vibeke Løvold (50), lagdommer i Borgarting
 6. Gaute Skirbekk (61), Psykologspesialist, tidligere advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo
 7. Torunn Elise Kvisberg (56), lagdommer i Eidsivating
 8. Halvard Leirvik (50), lagdommer i Borgarting
 9. Kjersti Buun Nygaard (51), lagmann i Borgarting
 10. Bettina Banoun (51), partner i Wiersholm
 11. Espen Bjerkvoll (50), avdelingsleder/tingrettsdommer i Oslo tingrett
 12. Thomas Chr. Poulsen (43), lagdommer i Borgarting
 13. Thom Arne Hellerslia (55), lagdommer i Borgarting
 14. Anette Isachsen Kræmer (51), lagdommer i Borgarting
 15. Jørgen Monn (56), lagdommer i Borgarting