Tirsdag presenterte regjeringen forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Der ble det foreslått at rettshjelpssatsen skal økes med 50 kroner mer enn de 35 som ble foreslått i det ordinære budsjettet i høst.

Forslaget skal nå behandles i Stortinget, men ut over det vil neste korsvei for eventuelle ytterligere løft i satsen være fremleggelsen av statsbudsjettet for 2025 i oktober. 

Annonse

Advokatfirmaet Økland søker dyktige advokater og advokatfullmektiger – er vi din neste arbeidsplass?

Dobbelt av prisvekst

Det betyr at rettshjelpssatsen i år etter alt å dømme vil øke med 7,2 prosent, sammenlignet med fjoråret. Samtidig la Norges Bank torsdag frem tall som estimerte inflasjonen for de neste 12 månedene til 3,6 prosent. Anslaget for inneværende år er 3,9 prosent. Det innebærer i så fall at salærsatsen vil økte i underkant av dobbelt så mye som øvrig prisstigning.

Regjeringens forslag vil løfte rettshjelpssatsen opp til 1265 kroner, som er snaut 200 kroner lavere enn hva Salærrådet har anbefalt.

– Regjeringen strekker seg nå langt for å imøtekomme Advokatforeningen, og forventer nå at den uhjemlede aksjonen avsluttes, skrev justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i pressemeldingen tirsdag.

Møterekke

Leder av aksjonskomitéen Mette Yvonne Larsen opplyser at det vil bli holdt en rekke møter på forskjellige nivåer, for å diskutere hva som skal være aksjonistenes respons på det forslaget som er kommet.

– Vi har en møterekke onsdag, torsdag og tirsdag, og så skal vi ta stilling til hva vi gjør. 50 kroner økning er helt klart for lite, sammenlignet med Salærrådets anbefaling, men samtidig en reell økning som vi ikke har sett på mange år.

– Hva er ditt inntrykk av reaksjonene så langt?

– Det jeg kan si er at medlemmene har vært veldig støttende til denne aksjonen, til tross for at mange har tapt mye penger på å avstå fra disse oppdragene. Hva responsen vil være er for tidlig å si, men den vil være solid forankret på grasrotnivå i organisasjonen, sier Larsen.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Ulike meninger

Blant forsvarerne er debatten for lengst i gang. Frode Sulland skrev onsdag på sin Facebook-profil at det som er fremlagt etter hans syn gir mer grunn til å utvide, enn til å avslutte aksjonen. John Chr. Elden responderer med å skrive «Ikke for mye Møllers Tran nå», og opplyser til Rett24 at han støtter å ta en pause i aksjonen.

Status per nå er at streiken rammer en rekke barnehus over hele landet, slik at det ikke er mulig å gjennomføre avhør av barn med bistand av advokat, slik reglene er.

I tillegg streiker advokater som påtar seg saker som gjelder skjulte etterforskningsmetoder i straffesaker i Oslo, Bergen, Stavanger, Buskerud og Vestfold, slik at det langt på vei er umulig for politiet å få iverksatt skjulte etterforskningsskritt i disse politidistriktene.

På toppen av dette har de barnefaglig sakkyndige sluttet seg til aksjonen, slik at barnevernsaker og foreldretvister også rammes.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne saken sto det at siste anslag for inflasjon i inneværende år var 3,6 prosent. Det rette var at dette var anslag for inflasjon de neste 12 måneder.