På topp til det ledige embetet i Gulating lagmannsrett har rådet innstilt Kjetil Myhrvold, som i dag er er avdelingsleder i Hordaland tingrett. På plassene bak kom de konstituerte lagdommerne Jan-Inge Wensell Raanes og Katrine Knudsen Mæle.

Til Agder lagmannsrett er det kun innstilt to søkere. Det er tingrettsdommer i Agder tingrett Gisle Alexander Johnson, foran tingrettsdommer i Telemark tingrett Øyvind Haugen.

På tingrettsnivå var det en lang meny på junimøtet til innstillingsrådet, som ble holdt over to dager. Stillingene som ble behandlet var

 • Møre og Romsdal tingrett (Kristiansund)
 • Møre og Romsdal tingrett (Molde)
 • Salten og Lofoten tingrett
 • Follo og Nordre Østfold tingrett
 • Søndre Østfold tingrett (Fredrikstad)
 • Søndre Østfold tingrett (Halden - to embeter)
 • Vestre Innlandet tingrett (Gjøvik)
 • Vestre Innlandet tingrett (Lillehammer - to embeter)
 • Vestre Innlandet tingrett (Vågåmo)
 • Haugaland og Sunnhordland tingrett
 • Trøndelag tingrett

Innstillingene ble:

Møre og Romsdal tingrett, Kristiansund:

 1. Ellen Birgitte Røsgaard, kommuneadvokat i Kristiansund
 2. Advokat Åge Gustad
 3. Fylkesnemndsleder Tone Harstad
 4. Advokat Ole Erik Gussiås

Møre og Romsdal tingrett, Molde:

 1. Ellen Birgitte Røsgaard, kommuneadvokat i Kristiansund
 2. Advokat Åge Gustad
 3. Fylkesnemndsleder Tone Harstad
 4. Advokat Anna Reistad

Salten og Lofoten tingrett:

 1. Pernille Birkelund, politiadvokat med bakgrunn som utreder i Høyesterett
 2. Politiadvokat 2 Iselinn Beck Håvarstein
 3. Advokat Gard Lyng

Follo og Nordre Østfold tingrett:

 1. Torbjørn Hagerup Nagelhus, konstituert tingrettsdommer med bakgrunn fra bl.a. Økokrim, Justisdepartementet og Sivilombudet
 2. Kommuneadvokat Marian Park Bråthen
 3. Jurist Magnus Hovind Rognhaug

Søndre Østfold tingrett, Fredrikstad

 1. Linda Stenersen, tingrettsdommer og tidligere fast advokat i Wikborg Rein
 2. Torbjørn Hagerup Nagelhus
 3. Seniorskattejurist Camilla Mordt
 4. Advokat Ingvil Conradi Andersen

Søndre Østfold tingrett, Halden (to embeter)

 • Torbjørn Hagerup Nagelhus
 • Seniorskattejurist Camilla Mordt
 • Advokat Ingvil Conradi Andersen
 • Jurist Magnus Hovind Rognhaug

Vestre Innlandet tingrett, Gjøvik:

 1. Anne Byfuglien Ulsrud, fylkesnemndsleder og tidligere politiadvokat
 2. Politiadvokat 2 Ranveig Tufte
 3. Advokat Hans Arne Nysæter
 4. Advokat Hege Stensland Sveen
 5. Juridisk rådgiver Kaja Løhren Borg

Vestre Innlandet tingrett, Lillehammer (to embeter):

 1. Anne Byfuglien Ulsrud
 2. Politiadvokat 2 Ranveig Tufte
 3. Advokat Hans Arne Nysæter
 4. Advokat Hege Stensland Sveen
 5. Juridisk rådgiver Kaja Løhren Borg

Vestre Innlandet tingrett, Vågåmo:

 1. Hans Arne Nysæter, advokat i Hegg & Co i Vadsø og fast forsvarer i Hålogaland lagmannsrett
 2. Advokat Hege Stensland Sveen

Haugaland og Sunnhordland tingrett:

 1. Sigrid Cabot, advokat i Responsa med bakgrunn fra statsforvaltning
 2. Konstituert tingrettsdommer Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim

Trøndelag tingrett

 1. Kirsti Saur, seniorrådgiver i Domstoladministrasjonen
 2. Advokat Siw Bleikvassli
 3. Seniorrådgiver Anne Ragnhild Meringen