– Meg bekjent er vi det første fakultetet som oppretter et panel som dette. Vi mener det er viktig at universitetet utvikler seg i dialog med det arbeidsmarkedet studentene skal ut i, slik at avgjørelser om masterstudiet tas med et bredest mulig kunnskapsgrunnlag, sier dekan Dag Michalsen.

I går samlet han for første gang det nye arbeidslivspanelet, i Urbygningen på Karl Johan. I panelet sitter representanter for alle de store juridiske yrkesgruppene i offentlig og privat sektor.

Innhold og karakterpress

– Det er en glede å bli kjent med panelmedlemmene.  De er dyktige og erfarne jurister som vil gi oss verdifulle innspill med utgangspunkt i de erfaringer de har fra sine roller i arbeidslivet, sier Michalsen.

Arbeidslivspanelet skal gi råd om blant annet innhold, kvalitet og dimensjonering i utdanningen, og krav til kandidatenes kompetanse og ferdigheter, heter det i presentasjonen.

Andre aktuelle temaer er undervisnings- og vurderingsformer, videreutdanning, praksisordninger, rekruttering – og karakterpress.

Panelet oppnevnes av dekanen, og består av

  • Miriam Schei, kommuneadvokat i Sandefjord kommune
  • Stephan L. Jervell, partner og styreleder i Wiersholm 
  • Haakon Hertzberg, seksjonssjef i NAV
  • Aina Ertzeid, statsadvokat
  • Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, og
  • Nadia Christina Hall, advokat i Elden

– Spennende

Wiersholm-partner Stephan L. Jervell sier han er glad for å få være med på prosessen.

– Det er interessant og spennende for Wiersholm og meg å få delta i dette – som det første av sin art ved UiO og juridisk fakultet. Vår absolutt viktigste ressurs og suksessparameter er nettopp de unge, flinke juristene som utdannes ved blant annet Juridisk fakultet i Oslo. Vi er imponert over kvaliteten på de unge juristene, så fakultet har gjort mye riktig. Men vi er også glade for å kunne spille inn våre tanker fremover. Kombinasjonen av fortsatt tung satsning på opplæring i metode, men med et dynamisk perspektiv hvor særlig digitalisering er viktig, fremstår som veien å gå. Så dette blir spennende, sier Jervell.