I 2008 gikk den islandske banken Kaupþing over ende i dragsuget av den globale finanskrisen. I etterkant ble det reist straffesak mot fire ledere med helt sentrale roller i kollapsen. Blant disse var bankens administrerende direktør, Hreiðar Már Sigurðsson, og styreformannen Sigurður Einarsson.

Etter kollapsen viste granskningen at de fire hadde vært involvert i utlån til en sheik fra Qatar, et lån som verken hadde sikkerhet eller var godkjent i bankens kredittkomité. Lånet skulle finansiere sheikens oppkjøp av fem prosent av aksjene i Kaupþing.

Sammen med en hovedaksjonær og sjefen for bankens Luxembourg-filial, ble toppsjefen og styreformannen dømt til mellom fire og fem års fengsel for utroskap. Da de senere ble kjent med at sønnen til én av dommerne i islandsk Høyesterett hadde jobbet i Kaupþing fra 2007 og frem til kollapsen, og deretter som leder for juridisk avdelingen i komitéen som hadde ansvar for oppryddingen, klaget de til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Enstemmig

De sju dommerne i EMD kommer nå enstemmig til at familieforholdet var egnet til å så tvil om domstolens uavhengighet. Retten skriver:

«In these circumstances, the Court considers that the family link between Mr K. and Á.K. was sufficient to create objectively justified fears as to Á.K.’s impartiality as a judge in the criminal appeal proceedings against the applicants.» 

Retten legger vekt på at selv om sønnen ikke lenger jobbet i banken da saken var for Høyesterett, så jobbet han fortsatt som betalt konsulent for oppryddingen. Det foreligger dermed brudd på EMK artikkel 6 om retten til rettferdig rettergang.

Toppsjefene sonet bare ett år av straffen, og ble løslatt i 2016. Nå tilkjennes de 2000 euro hver i oppreisning.

Arnfinn Bårdsen var én av de sju dommerne som deltok i avgjørelsen.

Les hele dommen her