Saken går nå til Gjenopptakelseskommisjonen.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og så må vi avvente og se hva kommisjonen senere sier, sier Andersens forsvarer, Svein Holden, til NTB.

Han snakket med Andersen på telefon fredag formiddag.

– Han fastholder at han ikke har noe med drapet å gjøre, men slik saken har utviklet seg, var han ikke veldig overrasket over at påtalemyndigheten gikk for gjenåpning, sier forsvareren.

Annonse

Vi ser etter deg som ønsker å lede en juridisk seksjon

Retter blikket framover

Holden har tidligere uttalt at det ikke er bevismessig grunnlag for å gjenoppta saken. Han vil ikke uttale seg om hvorvidt han har tillit til avgjørelsen eller ikke.

– Nå foreligger avgjørelsen, og vi får rette blikket framover og argumentere best mulig for Andersens versjon av hendelsesforløpet, sier forsvareren.

Saken der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000, har vært under ny etterforskning siden våren 2021.

19 års fengsel

Jan Helge Andersen (42) ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Han ble prøveløslatt i januar 2016 og var en fri mann i september 2019.

Andersen ble dømt sammen med Viggo Kristiansen. I dommen ble det lagt stor vekt på Andersens forklaring om at den tidligere kameraten var initiativtaker og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene.

I desember i fjor ble Viggo Kristiansen frikjent. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

Annonse

Vi ser etter deg som ønsker å lede en juridisk seksjon

Mulighet for at han blir dømt

Dersom saken blir gjenopptatt, kan Andersen bli dømt også for drapet på Sløgedal Paulsen – og slik sett få hele ansvaret i den over 20 år gamle saken.

– I første omgang får vi se hva kommisjonen sier – om det blir en ny sak. Hvis det blir det, så er det naturligvis en mulighet for at han vil kunne bli dømt i tråd med anklagen. Men det skal vi gjøre vårt beste for å unngå, sier forsvarer Holden.

Han mener det altfor tidlig å si om Andersen kan bli fengslet på ny.