– Jeg er dypt bekymret over utviklingen i denne saken.

Onsdag ble det klart at flertallet på Stortinget inntil videre vil stoppe de nesten fullførte sammenslåingene på Romerike og i Østfold.

Annonse

Vi søker advokat/advokatfullmektig

– Vi har hatt en et meget godt samarbeid med tidligere justisminister Kallmyr om de frivillige sammenslåingene i Østfold og Romerike. Dette var en unik mulighet til å bygge samlede og faglig sterke domstoler som vil gi et bedre tilbud til innbyggerne i disse regionene, og til brukerne av domstolene. I Østfold er det sykkelavstand mellom de eksisterende domstolene. Den nye domstolen vil bli samlet i ett nytt, moderne og sikkert tinghus. Tilsvarende vil en samlet tingrett for Romerike gi et sterkt fagmiljø, og muligheten for samling i et nytt tinghus. Denne prosessen var også resultat av et lokalt initiativ. Disse mulighetene går brukerne av domstolene og de ansatte i domstolene nå glipp av, sier Urke i en pressemelding.

Han karakteriserer Stortingets opptreden som «meget uklok».

– Domstolene er den tredje statsmakt. Vi har behov for trygge og stabile rammevilkår. Domstolene må, for å være relevante, utvikle seg i pakt med tidens krav. Denne ekstra runden om frivillige og lokalt initierte prosesser i Østfold og Romerike, og forsøket på å stoppe den nasjonale strukturprosessen for domstolene allerede før den demokratiske høringsprosessen er avsluttet, viser dessverre at partiene ikke tar sitt politiske ansvar for utvikling og drift av domstolene på alvor. 

Han mener domstolene gjennom alle år er blitt nedprioritert, uavhengig av hvilke partier som har sittet ved makten.

– Resultatet ser vi i Riksrevisjonens rapport fra i fjor, vi sliter med å holde fristene for saksbehandling som Stortinget selv har satt. Domstoladministrasjonen ble opprettet i 2001 for å sikre domstolenes uavhengighet, drifte domstolene på en effektiv måte og utvikle domstolenes i takt med endrede behov i samfunnet. For at denne ordningen skal fungere er Domstoladministrasjonen avhengig av at politikerne lytter til faglige råd, og har respekt for den rolle Domstoladministrasjonen har fått tildelt for utviklingen av domstolene i Norge, sier Urke.