Ansettelsen av Alexander Cascio som ny leder for NHOs advokattjenester markerer et tidsskifte i forholdet mellom LO og NHO. Det er vemodig for oss over 60 at slike overganger er mulig. Det var jo skikkelig moro den gangen NHO- og LO-folk kunne skilles både ved utseende og språkføring! Da var de ideologiske skillelinjene både reelle og dype. Dersom nostalgien legges til side er Cascios overgang ett nytt type sunnhetstegn for det organiserte arbeidslivet.

Det var Rett24 som smalt nyheten om at Alexander Cascio blir den nye lederen for NHOs advokattjenester. En bombe i andedammen, skrev Rett24 på LinkedIn. Bomben var at en som har jobbet seks år i LOs juridiske avdeling nå skal få en så sentral rolle i NHO. Selv toner Cascio det kraftig ned, ved å si til Rett24 at han jo både har jobbet i advokatfirmaet Haavind før tiden i LO, og de to siste årene i Fremmer, et spesialfirma i arbeidsrett han har bygget opp sammen med to andre. Både Haavind og Fremmer hadde brorparten av klientene fra arbeidsgiversiden.

Første gang

Men ifølge lederen for LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen er det første gang i historien at en advokat som har jobbet hos LO deretter havner i NHO. Det har heller ikke skjedd overganger motsatt vei. Jeg tror det er et tegn i tiden at det skjer nå, og på ledernivå, ved at Alexander Cascio nå skal lede alle advokatene i NHOs advokattjenester. Mens frontene tidligere gikk ganske så steilt mellom hovedmotstanderne LO og NHO er det nå det organiserte arbeidslivet som sådan, altså LO og NHO i fellesskap, som fronter det seriøse arbeidslivet mot nye trusler.

Store globale kapitalister som Elon Musk (som eier Tesla) og plattformselskaper som Uber representerer den totale avvisning av organisert arbeidsliv fra toppen av det multinasjonale næringslivet. Globaliseringen, nettverksselskaper av alle slag og de største tech-gigantene utfordrer arbeidslivet på helt nye måter.

Fra bunnen i det samme arbeidslivet spiser de kriminelle seg opp i næringskjeden. De nordiske samfunnene fremstår som ganske så ubeskyttet overfor ren, organisert mafia-virksomhet innenfor bransjer som bygg og transport. I Sverige har arbeidslivskriminaliteten nådd langt inn i offentlig finansierte tjenester som helse og omsorg.

Allierte

I dette nye trusselbildet framstår NHO og LO som sterke allierte. De forvalter den norske modellen, både ved lønnsoppgjørene og ved rettsutvikling, ved å kjøre viktige rettssaker og ved å være de tyngste høringsinstansene ved lovendringer. Begge organisasjoner forsvarer den norske (nordiske) modellen som bygger på faste ansettelser som hovedtilknytning og tariffavtaler og partssamarbeid som fast praksis.

Joda, de kan være sterkt uenige om detaljer som vilkår for midlertidig ansettelse, som den berømte f-en (arbeidsmiljølovens 14-9(2)f, innført av Solberg og fjernet av Støre). Men i det store trusselbildet i norsk arbeidsliv er og blir f-en en uvesentlighet og ikke ble den særlig mye brukt heller. Selv Støre-regjeringens nå gjennomførte «storrengjøring» i arbeidslivet handlet om lovendringer som NHO-bedriftene lever godt med (med unntak av innleie-reglene, der frontene for tiden er ganske harde).

Alexander Cascio er tidligere AP-politiker i Buskerud og før det AUF-er med atskillige Utøya-somre bak seg. Og han er født i 1985. Det blir med andre ord ganske så ungt og friskt blod i ledelsen der oppe på NHO-huset på Majorstua.

«Det er hyggelig at NHO setter pris på de som har gått LO-skolen», sier Atle Sønsteli Johansen til Rett24 som leder LOs juridiske avdeling. Og nettopp LOs juridiske avdeling og NHOs advokattjenester må sies å tilhøre jerntriangelet i det norske arbeidsrettsmiljøet, sammen med spesialdomstolen Arbeidsretten. 

De fleste advokater som jobber med arbeidsrett jobber med såkalt «individuell arbeidsrett», ting som er regulert i arbeidsmiljøloven. Her går sakene i vanlige domstoler, altså tingretten og videre oppover i lagmannsrett og Høyesterett (for de få sakene som kommer dit).

Det store grosset av saker innen individuell arbeidsrett er oppsigelser og omorganiseringer. Men virkelig hardcore arbeidsrett er kollektiv arbeidsrett, det som gjelder tariffavtalene. Det er få privatpraktiserende advokater som har noe greie på kollektiv arbeidsrett. Et par-tre sluggere finnes, som Christopher Hansteen i Hjort (med bakgrunn i LO) og Margrethe Meder i BAHR (med bakgrunn i NHO) og altså Alexander Cascio, som nå forlater Fremmer. Området kollektiv arbeidsrett er såpass spesielt og komplisert at man må ha bakgrunn i de store organisasjonene som LO og NHO, for å få det under huden.

Hjertet i arbeidslivsmodellen

Folk flest kan gjespe ved ordet «tariffavtaler». Men de er hjertet i det kretsløpet som utgjør den norske (nordiske) arbeidslivsmodellen.

Den fordums store arbeidsgiver-lederen Pål Kraby (1932-2009) vender seg i graven når røde Alexander Cascio entrer NHO-scenen. Det begynner å bli veldig lenge siden Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) stengte fabrikkportene i den store lockouten i 1986. Det føles også veldig lenge siden Karl Glad, Egil Myklebust og Finn Bergesen. Ja selv det inntil nylig godt synlige triumviratet i Norsk Industri, Stein Lier-Hanssen, Finn Langeland og Sindre Finnes, gjengen med høy partyfaktor på Arendsalsuka, er blitt historie. Dels reelt sett historie (Lier-Hanssen har nylig sluttet) og dels fremtoning (Finn Langeland gikk gjerne med stråhatt med fjær under Arendsalsuka) og dels som merkevare og festens midtpunkt i kraft av sitt ekteskap (Sindre Finnes, en gang kjent som både siviløkonom og gift med statsministeren). Gårsdagens politiske prestisje og sosiale suksess er blitt til nåtidens pinligheter.

Tidene skifter. Ut går de harde kapitalistene og deres glade og uansvarlige lakeier. Inn kommer tung, faglig kompetanse. Alexander Cascio blir neppe å se som begersvinger på Arendalsuka 2024.

Bindinger: Ørjasæter har brukt Alexander Cascio som advokat i egenskap av hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet avdeling Kristiania.