– Økokrim må nå se på Finnes' transaksjonsmønster og holde det opp mot innsideopplysninger statsministeren kan ha fått, sier Rui, som er jussprofessor ved Universitetet i Bergen til Dagens Næringsliv.

Han mener det ikke er mulig å få full oversikt uten å åpne etterforskning mot Sindre Finnes' aksjehandling.

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Collective Labour Law

– Terskelen for å etterforske skal være lav, og forbudet mot innsidehandel favner bredt, sier jussprofessoren.

Rui påpeker at det har vært omfattende «daytrading».

– I tillegg har det ifølge Solberg vært gjort angivelige forsøk på å skjule transaksjonene, sier Rui.

– Økokrim har løpende fulgt med på informasjonen som har fremkommet i offentligheten rundt Sindre Finnes' aksjekjøp de siste ukene, sier sjefen for Økokrim Pål K. Lønseth til NTB. Fredag offentliggjorde Erna Solberg en oversikt over aksjehandler ektemannen Sindre Finnes gjorde mens hun var statsminister fra 2013 til 2021.

– Vi vil vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforskning av mulige brudd på reglene i verdipapirhandelloven, sier Lønseth, og legger til at de vil meddele offentligheten når en beslutning foreligger.