– Det har vært en rask og litt overraskende prosess for meg. Jeg har hele mitt liv vært statsansatt, og det har alltid vært min plan å vende tilbake til justis. Men denne muligheten kom litt raskere enn jeg hadde tenkt meg, sa Holme til Rett24 i mai, da det ble klart at Innstillingsrådet hadde innstilt ham på topp til den helt nyopprettede stillingen.

Fire uker senere er ansettelsen i dag banket gjennom i statsråd. Holme har vært Riksantikvar siden 2009, og hadde egentlig tre år igjen av sitt åremål. Fra tidligere har han en rekke tunge stillinger på CVen, blant annet i Økokrim, som statssekretær og som sjef for PST.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig - Bygg og entreprise

Slås sammen

En helt sentral jobb for denne stillingen, blir å lede prosessen som skal gjøre de fire tingrettene i Vestfold til én. De fire tingrettene som skal slås sammen er:

  • Nordre Vestfold tingrett
  • Tønsberg tingrett
  • Sandefjord tingrett, og
  • Larvik tingrett

– Det at de ansatte faktisk ønsket en sammenslåing, gjør det ekstra spennende å ta en slik utfordring, sa Holme i mai.

Tingrettene skal inntil videre fortsette i sine respektive lokaler, men samlokalisering vil bli en sentral oppgave for den nye sorenskriveren.

Vestfold tingrett vil totalt få 23 dømmende og 31 administrative stillinger, noe som vil gjøre den til landets femte største domstol, hårfint bak Gulating lagmannsrett.

Flere nye dommere

I tillegg til utnevningen av Holme, tilsatte regjeringen i dag ytterligere fire dommere i faste embeter. De fire utnevnelsene er:

  • Konstituert tingrettsdommer Stian Hordvik utnevnes til tingrettsdommer ved Bergen tingrett.
  • Advokat Stig Valhammer utnevnes til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett
  • Jordskiftedommer Audun Bruflot og konstituert jordskiftedommer Solfrid Mykland utnevnes til jordskiftedommere ved Nord- og Midhordland jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett.