– Jeg har vært president i seks år, og kunne i prinsippet vært valgt for to år til. Men jeg synes at åtte år er lang tid. Jeg har vært tillitsvalgt i 12 år på heltid, og jeg blir ikke yngre. Skulle jeg gjøre noe annet, så var tiden nå. Og så fikk jeg en spennende mulighet jeg valgte å slå til på, sier Curt A. Lier til Rett24.

Lier var tidligere politiinspektør ved Oslo politidistrikt, og har i en årrekke vært fagforeningsleder, blant annet som leder for Politijuristene, forhandlingsleder i Akademikerne. De siste seks årene har han vært president i Norges Juristforbund. Før det var han leder i to år.

– Barns rettsstilling er det området hvor det er mest ugjort i forhold til å etterleve menneskerettighetene i Norge. Jeg har ønsket meg til Barneadvokatene både fordi barnerett er et undervurdert og viktig rettsområde, og fordi advokatfirmaet har en tydelig menneskelig og rettspolitisk profil, skriver Lier i en pressemelding.

– Økt anseelse for barnerett

I 2016 stilte Lier til valg som leder for Akademikerne, men tapte det slaget mot legeforeningens kandidat Kari Sollien.

– Vi er stolte og glade over at Curt A. Lier nå blir en del av vårt advokatfirma. Han representerer både faglig tyngde og en ytterligere styrking av vårt samfunnsorienterte arbeid. Når en profilert jurist av hans kaliber satser på barnerett, innebærer det også økt anseelse for dette rettsområdet, sier Thea Totland, advokat og daglig leder i Barneadvokatene DA.

Ut over juridisk embetseksamen, har Lier tilleggsutdannelse fra blant annet Politihøgskolen og Forsvarets høgskole.