Sist uke ble det klart at juridisk fakultet i Oslo får fem millioner i den siste tildelingen fra Diku. Diku, eller «Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning» som noen fant på å kalle det, deler ut penger til prosjekter som skal «utvikle, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer».

Og på Karl Johan har de tenkt til å utvikle studiet ganske kraftig. Juridisk fakultet ønsker å bevege seg bort fra den klassiske fag-på-fag til man har vært gjennom alt, og integrere det de kaller erfaringsbasert læring. Det innebærer et langt større fokus på praktiske ferdigheter enn i dag.

Endrer studiet

En ny «grunnlov» for studiet er etablert, der det fremgår hvordan studentene skal gjennom nye erfaringsbaserte oppgaver for hvert semester som tester studenters muntlige, digitale, kliniske og skriftlige ferdigheter. Oppgavene kan bli alt fra simulerte forhandlinger, prosedyrer, etiske dilemmaer og digitale avtaler, til reelt arbeid med saksbehandling, arbeid med høringer, jussformidling og så videre. Prosjektet kalles Centre on Experiential Legal Learning, eller CELL, og ledes av professorene Malcolm Langford og Erling Hjelmeng.

– Dette vil endre jusstudiet. Ikke i den forstand at det vil endre hvilke fag man lærer, men det vil endre måten man lærer dem på. Det vil bli morsommere og mer lærerikt å være jusstudent. Vi håper dessuten studentene vil lære nye samarbeidsformer, og det er også en av tankene bak det nye bygget på Tullinløkka, forteller Hjelmeng.

Det nye bygget til juridisk fakultet nærmer seg ferdig, og vil bli tatt i bruk av studentene fra nyttår.

– Vi skal aktivisere jussen, slik at de lærer gjennom prosesser, i stedet for bare å sitte passivt og lese. Hovedbegrunnelsen er at vi mener dette er en mer effektiv måte å lære på, sier Hjelmeng.

Kjemper om 67 mill

Med utgangspunkt i CELL-prosjektet, leverte juridisk fakultet i går en søknad om å få status som SFU, som står for «Senter for Fremragende Utdanning». I dette prosjektet er målet å ta CELL-prosjektet videre til et helt nytt nivå, med blant annet virtuelle rettssaler og saksbehandlinger, kunstig intelligente sparringpartnere for studentene, online forhandlinger, språklig utvikling i forskjellige juridiske sjangrer, et utvidet klinisk tilbud og en ’drop-in’ undervisningsklinikk.

– Vi vil bygge en digital arena for rettslig læring, og inkorporere tilbakemeldinger fra kunstig intelligente programmer som for eksempel kan vurdere kvaliteten på språket. Vi vil trene på lovgivning, rettsformidling, hvordan skrive et vedtak, hvordan man gjennomfører et styremøte, og så videre, forteller professor Malcolm Langford, som har fått ansvar for SFU-prosjektet.

– Om søknaden blir innvilget, blir det et CELL på steroider. Da snakker vi om 67 millioner over 10 år, penger vi vil bruke på lærekrefter, student assistenter og digital utvikling, dessuten blant annet en klinikk for juridisk entreprenørskap, sier Langford.

– Når får dere vite om søknaden blir godkjent?

– Første steg er å komme inn til intervjurunden i september, og så blir det endelig kunngjort 11. desember.

I går feiret de ansatte både tildelingen fra Diku og den avleverte søknaden, under en sammenkomst i Midtbygningen på Karl Johan.

– På dette feltet kan vi faktisk bli snart verdensledende, sa dekan Dag Michalsen under mottakelsen.