På grunn av stengte lesesaler og biblioteker er det mange jusstudenter som mangler tilgang til pensumlitteratur. Universitetsforlagets digitale tjeneste Juridika åpner derfor tilgang til pensumlitteratur for studenter ved universiteter og høgskoler som har Juridika-avtale.

Det fremkommer i en melding Juridika publiserte på Facebook fredag ettermiddag.

For å få tilgang må man gå til juridika.no og logge seg inn. 

«I første omgang holder vi tilgangen åpen til 15. april. Det eneste du ikke vil ha tilgang til på Juridika er fagbøkene som ble utgitt i fjor og i år (pga. begrensninger i Bokavtalen). Trenger du tilgang til disse titlene, kan du leie dem i Allvit», skriver Juridika.

Samtidig har Juristenes utdanningssenter, JUS, kunngjort at alle kurs er utsatt, i første omgang frem til 1. mai. I en epost til alle påmeldte skriver JUS at de prøver å finne digitale alternativer:

«Gjennom våre kurs ønsker JUS å bidra til sosialt og faglig fellesskap. Som et viktig ledd i å forhindre videre smitte, vil det ikke bli gjennomført fysiske kurs, i første omgang frem til 1. mai 2020. JUS jobber med å finne erstatningsløsninger. Vi forstår at det er et behov for mer informasjon for deg som ikke skal møte opp på kurs. Berørte deltakere vil derfor få ytterligere informasjon fra oss.»