Innstillingsrådet for dommere behandlet mandag flere ansettelser enn de to stillingene til Høyesterett. Både Gulating og flere tingretter har ledige embeter som nå skal besettes.

Til stillingen som lagdommer i Gulating, har innstillingsrådet UiB-professor Bjarte Askeland (53) på topp. Askeland har jobbet særlig med erstatningsrettslige spørsmål. Han tok doktorgraden i 2001 med temaet «Erstatningsrettslig identifikasjon», om når person, for eksempel en arbeidsgiver, må betale erstatning for en annens, for eksempel en arbeidstakers, skadeforvoldelse.

I tillegg til Askeland, har rådet innstilt Eivind Pundsnes (55), tingrettsdommer ved Bergen tingrett og Marie Trovåg (43), konstituert tingrettsdommer i Bergen tingrett.

Til det ledige embetet ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, har rådet innstilt partner og daglig leder i SBDL Terje Gerhard Andersen.

Til det ledige embetet i Salten tingrett og Lofoten tingrett, har rådet innstilt Tarjei Ræder Breivoll på topp. Han er i dag advokat i Angell Advokatfirma. I tilleggg til Ræder Breivoll, er Roy-Ove Lunde og Liv Shelby innstilt på andre og tredje plass.

Se hele innstillingen her