I høst har Oslo-politiet gjennomført flere aksjoner i Oslo, der målet er å avdekke ulovlige våpen bant publlikum. Metoden de har brukt er at de har stilt seg opp på blant annet utenfor Nationaltheatret T-banestasjon og visitert lommene til tilfeldige passasjerer.

Dagbladet hadde tidligere denne uken en grundig artikkel om fenomenet, der et vitne forteller at det foran utgangen sto uniformerte polititjenestepersoner og gjennomførte aksjonen. På én time visiterte de 750 personer, og til sammen skal nesten 2000 personer ha vist frem innholdet i lommene sine.

Reagerer

Marius Dietrichson, leder for Forsvarergruppen, reagerte kraftig, og kalte aksjonen et uttrykk for at «borgerrettighetene er på vikende front».

– Enhver lovlydig borger skal fritt kunne bevege seg i vårt samfunn uten frykt for å bli stoppet og ransaket av politiet - eller visitert, som de kaller det her. Skal man bli gjenstand for slik kontroll, må det være en grunn – politiet kan ikke gjøre dette etter eget forgodtbefinnende, sa Dietrichson til Dagbladet.

Artikkelen drøfter både lovtekst og internasjonal rettspraksis, og er vel verdt et besøk.

Les: Mener politiet bryter loven

I kjølvannet av Dagbladets journalistikk vil nå stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) ha svar fra justisminister Emilie Enger Mehl. I et skriftlig spørsmål som ble levert onsdag, skriver Thorsvik:

«Vurderer statsråden at massevitasjone av tilfeldige personer på t-banestasjonene omfattes av vilkårene i politiloven § 7a og er i tråd med EMK, og vil statsråden sørge for at inngrep som visitasjon ikke brukes for å omgå reglene knytte til tvangsmidler som ransaking?»

Ordlyden

Etter politiloven § 7a er terskelen for visitasjon med formål å avdekke våpen at «det er grunn til å undersøke» enten i situasjon eller på steder hvor det «erfaringsmessig» finner sted slike straffbare handlinger.

– Vi vil forhindre at det vi kaller utelivsvolden, utarter med hyppig bruk av våpen, sa politiinspektør Tore Soldal til Dagbladet.

Han uttalte videre til avisen at de aller fleste setter pris på at politiet gjennomfører slike tiltak for å trygge befolkningen.