Den 44 år gamle mannen hadde fått hjelp av LO-advokaten i forbindelse med at han var blitt suspendert fra stillingen sin, men var ikke fornøyd med oppgjøret.

Ifølge dommen Gulating lagmannsrett avsa sist uke, endte uenigheten med at klienten gikk fysisk til angrep på advokatens ektemann, da han gikk imellom for å stoppe truslene mot advokaten.

Hendelsen skjedde utenfor Stavanger, sommeren 2016.

Første gang

– Vi har aldri hatt tilsvarende saker i LOs juridiske avdeling. Dommen beskriver et meget alvorlig overgrep mot en våre advokater, og vi registrerer at lagmannsretten utmålte en streng straff, opplyser Atle Sønsteli Johansen, som leder LOs juridiske avdeling.

– Hva slags oppfølging har advokaten fått i ettertid?

– LOs leder, den gang Gerd Kristiansen, ga tidlig beskjed om at LO skulle gi advokaten all den bistand og støtte som hun hadde behov for. Det har vi forsøkt å følge opp, i dialog med advokaten. Jeg ønsker ikke å kommentere konkret hva som ble gjort fra LOs side. LO er takknemlig for at også andre, blant andre advokatforeningens leder Merete Smith, kontaktet oss for å forhøre seg om de på noen måte kunne bistå advokaten, sier Sønsteli Johansen.

Klienten mente sluttavtalen han hadde fått ikke ga ham de pengene han hadde krav på, og hadde over tid vært så truende overfor sin tidligere arbeidsgiver, at politiet var blitt koblet inn.

På joggetur

Overfallet skjedde da advokaten og mannen hennes var ute på joggetur, og klienten kom kjørende forbi. Klienten stoppet bilen foran dem, kom ut og opptrådte truende overfor advokaten. Da mannen hennes gikk imellom, endte han opp med å bli sparket fem ganger i overkroppen mens han lå nede. Paret flyktet deretter over et jorde, og gjemte seg hos en tilfeldig beboer i området.

Lagmannsretten legger til grunn at kvinnen har fått omfattende psykiske problemer som følge av angrepet, og skriver:

«Hun ble svært redd, var sykemeldt og har i ettertid funnet det nødvendig å flyttet til sperret adresse. Hun skiftet også arbeid som følge av hendelsen. Etter flertallets syn er de omfattende psykiske plager som fornærmede har hatt i ettertid, sammenlignbare med de plager som fornærmede kan slite med etter å ha vært utsatt for ran.»

44-åringen ble frifunnet i tingretten, men dømmes i Gulating til 10 måneder ubetinget for vold og motarbeidelse av rettsvesenet. Mannen må også betale 75.000 i oppreisning til hver av de to fornærmede.

Les dommen her