Knut Erik Sæther blir etter alle solemerker den ferskeste dommeren i Høyesterett fra høsten av. (Foto: Audun Braastad/NTB)

Knut Erik Sæther innstilt til ny dommer i Høyesterett

Innstillingsrådet for dommere har innstilt assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther på topp til det snart ledige embetet i Høyesterett.

I september fyller Magnus Matningsdal 70 år, og går av for aldersgrensen. Da vil han ha vært dommer i Høyesterett i 24 år. Søknadsfristen gikk ut for en snau måned siden, og inneholdt fire kandidater.

For første gang på lenge var det ikke noen søkere fra privat sektor, og heller ingen kvinner:

Christian Lund (57) har vært innstilt til Høyesterett tidligere. Han kom på fjerde plass i 2019, bak BAHR-partner Are Stenvik, da Kine Steinsvik og Erik Thyness ble utnevnt. Lund har mange års erfaring som advokat, blant annet fra Regjeringsadvokaten og Thommessen, men har vært dommer i Borgarting lagmannsrett de siste seks årene. Han ble utnevnt til lagmann i fjor høst.

Knut Erik Sæther (50) er sammen med Matningsdal medforfatter av kommentarutgaven til straffeprosessloven. Sæther er også medforfatter av boken Alminnelig strafferett, som er den reviderte utgaven av Johs. Andenæs’ hovedverk. Sæther var etter eksamen i 1995 advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Oslo, før han gikk til Lovavdelingen. Som avdelingsdirektør i Enhet for strafferett og prosess ledet han arbeidet med å forberede den spesielle delen i straffeloven av 2005. Han ble utnevnt til assisterende riksadvokat i 2011.

Halvard Leirvik (48) var i sin tid partner i Hjort, der han ledet avdelingen for fast eiendom. I 2012 ble han utnevnt til lagdommer i Borgarting. Han var nylig én av to fagdommere i straffesaken mot Eirik Jensen.

Bjarte Askeland (56) var jusprofessor i Bergen da han for bare to år siden ble utnevnt til lagdommer i Gulating. Askeland har som professor jobbet særlig med erstatningsrettslige spørsmål. Han tok doktorgraden i 2001 med temaet «Erstatningsrettslig identifikasjon», om når person, for eksempel en arbeidsgiver, må betale erstatning for en annens, for eksempel en arbeidstakers, skadeforvoldelse.

Onsdag ble saken behandlet i Innstillingsrådet for dommere. Konklusjonen er at Knut Erik Sæther innstilles på førsteplass.

På andre og tredje plass innstiller rådet henholdsvis Christian Lund og Halvard Leirvik.

Dermed ligger det an til at Knut H. Kallerud ikke lenger vil være den eneste dommeren med påtaleerfaring. Også Kallerud var assisterende riksadvokat da han ble utnevnt, for ganske nøyaktig 10 år siden.

Med mindre noe uforutsett skulle skje, blir denne vårens ansettelse den siste i Høyesterett på nesten tre år. Den neste av dommerne som fyller 70, er Kristin Normann. Det skjer imidlertid ikke før 1. mai 2024.

I 2025 starter et lite generasjonsskifte, med sju avganger på tre år. Både Jens E. A. Skoghøy, Arne Ringnes og Wilhelm Matheson runder 70 i 2025. Deretter følger Knut H. Kallerud, Henrik Bull, Hilde Indreberg og Per-Erik Bergsjø frem til mai 2028.

Les også

Knut Erik Sæther utnevnt til ny dommer i Høyesterett

Schjødt-partner kutter lønna med 90 prosent og blir fagdirektør i NIM

Stortinget vedtok å kriminalisere deltakelse i gjenger

Lagmannsretten er uenig med tingretten om bevisavskjæring av FBI-metoder

Partner i SANDS Advokatfirma

Henning M. Heitmann

Kommentar

Arbeidsrettssaker bør sikres bedre sakkyndighet – ikke tilfeldigheter

Gjenåpnet høyesterettsdom fra 1980 fikk samme resultat som sist