I september fyller Magnus Matningsdal 70 år, og går av for aldersgrensen. Da vil han ha vært dommer i Høyesterett i 24 år.

I mai behandlet Innstillingsrådet for dommere søkerlisten. Det endte med at assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther  ble innstilt på førsteplass.

Artikkelen fortsetter under annonsen

11. juni var justitiarius i møte med Justisministeren om innstillingen. I en pressemelding skrev Øie deretter:

«Jeg har i møte med justisminister Monica Mæland i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Knut Erik Sæther som nr. 1 til embetet. Videre har jeg gitt uttrykk for at det også blant de øvrige søkerne er godt kvalifiserte kandidater – både på listen over innstilte og utenfor listen.»

I fredagens statsråd ble saken avgjort.

Knut Erik Sæther (50) er sammen med Matningsdal medforfatter av kommentarutgaven til straffeprosessloven. Sæther er også medforfatter av boken Alminnelig strafferett, som er den reviderte utgaven av Johs. Andenæs’ hovedverk. Sæther var etter eksamen i 1995 advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Oslo, før han gikk til Lovavdelingen. Som avdelingsdirektør i Enhet for strafferett og prosess ledet han arbeidet med å forberede den spesielle delen i straffeloven av 2005. Han ble utnevnt til assisterende riksadvokat i 2011.

Matningsdal er i samme statsråd gitt «avskjed i nåde», som det heter, fra 1. oktober.