Kapteinen og skipslegen ble i Nord-Troms og Senja tingrett i september i fjor dømt til bøter på henholdsvis 36.000 kroner og 46.000 kroner.

Bøtene ble gitt for manglende varsling til norske myndigheter sommeren 2020. Skipslegen ble i tillegg bøtelagt for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell.

Annonse

Codex Advokat søker advokater på alle nivå til våre fagområder

De to anket dommen til Hålogaland lagmannsrett, som i november besluttet å ikke behandle anken. De to anket så lagmannsrettens beslutning til Høyesterett. Den er nå forkastet.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at tingrettens dom, som i det alt vesentlig var i tråd med påtalemyndighetens syn, nå er rettskraftig, og at saken nå har fått sin avslutning, sier konstituert statsadvokat Jørn Bremnes.

386 personer ble satt i karantene og 71 ble smittet i koronautbruddet på hurtigruteskipet i juli 2020. Hurtigruten har tidligere vedtatt en bot på én million kroner for brudd på skipssikkerhetsloven og smittevernloven.