Den 24 år gamle mannen var ansatt som helsefagarbeider på et sykehjem i Østfold. Nå har han fått 15.000 kroner i bot og 14 dager betinget fengsel for brudd på smittevernloven.

Bakgrunnen er at han i høst ble oppringt av smittevernkontoret, med beskjed om at en av hans nærkontakter hadde fått påvist Covid-19. Han ble derfor pålagt 10 dagers karantene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette fulgte han ikke opp, og neste dag gikk han på jobb som vanlig. Etter ytterligere noen dager fikk han svar på sin egen koronaprøve. Den var positiv.

«Retten legger til grunn at siktede har opptrådt grovt klanderverdig ved å møte på jobb i hele tre dager mens han var ilagt karantene. Det er skjerpende at siktede i tillegg til å ikke forholde seg til karantenen, ikke opplyste smittevernkontoret i Indre Østfold om at han jobbet på et rehabiliterings- og omsorgssenter i A kommune.

Siktede skal også ha løyet om tidspunkt for prøvetaking overfor arbeidsgiver, jf. dok. 02.02. Siktedes feilaktige opplysninger medførte at arbeidsgiver ikke fikk iverksatt nødvendige tiltak. Siktede har videre brutt karantene som autorisert helsepersonell. Som helsefagarbeider måtte siktede ha god kjennskap til hvilke konsekvenser et smitteutbrudd på hans arbeidsplass kunne få. Dette ikke minst sett hen til at han jobbet på en langtidsavdeling hvor det utelukkende var eldre og pleietrengende pasienter, som naturlig nok risikerte alvorlig sykdom ved å bli smittet av Covid-19.»

Mannen avga i retten en uforbeholden tilståelse. Hans arbeidsoppgaver besto blant annet i å vaske og kle på pasienter, og tingretten mener det fremstår som en ren tilfeldighet at ingen av de 10 pasientene han var i kontakt med ble smittet.

Ut over tilståelsen er det ingen formildende omstendigheter, mener dommeren, og avviser å ta i betraktning at mannen mistet jobben.

«En person som ikke opptrer forsvarlig kan ikke jobbe som helsefagarbeider på et syke-/omsorgshjem», skriver tingretten.