I 2009 var det registrert 841 internadvokater som medlemmer i Advokatforeningen. I år er tallet vokst til 1262. Det gir en vekst på ganske nøyaktig 50 prosent. Dette er en vekstrate langt høyere enn den du finner for advokater generelt. I samme tidsrom økte antall advokater i Advokatforeningen kun med 24 prosent.

Om man inkluderer fullmektiger, er tallene henholdsvis 15 prosent og 20 prosent. Internadvokatene bruker altså i mindre grad fullmektiger, sammenlignet med resten av bransjen.

Det viser tall Rett24 har etterspurt fra Advokatforeningen.

Bygger opp i TV 2

Blant de som for tiden utvider in house-staben, finner vi juridisk avdeling i TV 2. Mediehuset har allerede tre advokater i Oslo, men ansetter nå en fjerde, til «hovedkontoret» i Bergen.

Søknadsfristen til den ledige stillingen gikk nylig ut, og juridisk direktør Tomas Myrbostad forteller at de har fått mer enn 50 søkere.

– Vi har opplevd en veldig god respons, med en bred søkermasse, både fra nyutdannede og fra private advokatfirmaer. Det er åpenbart interesse for denne typen stilling, sier Myrbostad.

– Hvorfor tror du antall in house-advokater vokser så kraftig?

– Det er nok flere grunner til det. Reguleringen blir mer og mer kompleks for de fleste virksomheter, og vi ser en generell rettsliggjøring på mange samfunnsområder, sier Myrbostad, og trekker frem anskaffelser, personvern og kontraktstyring i forbindelse med outsourcing som eksempler.

– Og så kan det være økonomisk begrunnet. Advokattjenester er blitt så dyre, at det skal mindre til før det lønner seg å ansette.

Slipper fakturering

– Tror du arbeidsformen spiller inn?

– Ja, jeg tror mange finner det mer interessant å jobbe in house. Da er man tettere på beslutningene, og kan følge sakene hele veien. Og så slipper man selvsagt kravet om salg, fakturering og markedsføring.

– Akkurat det er kanskje ikke juristens sterkeste side i utgangspunktet?

– Vel, det er i hvert fall ikke det vi ble utdannet til å drive med. Jeg tror nok mange opplever akkurat dette som den tyngste delene av advokatjobben, de vil helst jobbe med faget sitt. Det er ganske tøffe krav som stilles i advokatfirmaene, og de blir tøffere jo høyere opp du kommer. Noen opplever det kanskje litt ensomt også. Man jobber ofte alene, med mindre man har store oppdrag. Som in house er man alltid del av et tverrfaglig team.

– Men lønna er høyere i firmaene. Hva tjener en advokat i TV 2?

– Vi er i utgangspunktet konkurransedyktig på lønn og andre vilkår, men vi kan aldri være med på pengegaloppen i de store advokatfirmaene. Det vi kan tilby, er et godt arbeidsmiljø, spennende oppgaver, og muligheten til være med og oppfylle et samfunnsoppdrag, sier Myrbostad.

– Dyre og ineffektive

Myrbostads observasjoner bekreftes i en stor undersøkelse EY publiserte før sommeren. Selskapet har stilt 1000 internadvokater verden over en rekke spørsmål om virksomheten, forteller EY-partner Joakim Marstrander.

– Årsaken til denne veksten mener jeg vi finner svar på i denne undersøkelsen. Bedriftene oppfatter ofte eksterne advokater som dyre og til dels ineffektive. Derfor ønsker man heller å gjøre jobben selv.

Joakim Marstrander
Joakim Marstrander, EY.

Denne effekten er noe EY nå håper å gjøre business på, ved å tilby teknologiske løsninger for å forbedre den juridiske arbeidsflyten internt i bedriftene.

– Undersøkelsen viser at mange internadvokater opplever et kraftig krysspress, der man både skal være spesialist og generalist. Ledelsen har investert i internadvokaten for å spare penger, og har da kanskje ikke så lyst til å sette oppgaver ut til eksterne firmaer i tillegg. Samtidig får advokatene mange nye arbeidsoppgaver, fordi ting rettsliggjøres i et helt annet tempo enn tidligere, sier Marstrander.

Rutinearbeid

I EYs markedsundersøkelse beskriver respondentene i snitt at 27 prosent arbeidet de gjør er repetetivt rutinearbeid.

– Denne kryssilden gjør det igjen vanskeligere for bedriftene å beholde de største talentene, sier Marstrander.

– Dette er en global undersøkelse. Hvor representativ er den for Norge?

– Det kan være at Norge er helt annerledes enn resten av verden, men det tror ikke vi. Og for min del samsvarer funnene med det inntrykket jeg får av å snakke med juridiske direktører i bedriftene.

– Så hva bør man gjøre?

– Det første man bør gjøre er å bli kvitt de 27 prosentene med meningsløst arbeid.

– Hvordan gjør man det?

– Da kan man bruke teknologi. Og kanskje trenger heller ikke alle typer beslutninger gå gjennom juridisk avdeling. For eksempel ved bedre bruk av maler. Og så handler det om å bruke eksterne advokatfirmaer på en bedre måte, og heller la internadvokaten konsentrere seg om den aller mest virksomhetsnære, strategiske rådgivningen. Men for å få slik kontroll, så må man etter mitt syn digitalisere den juridiske virksomheten, slik at man klarer å overvåke alle arbeidsoppgavene. Da kan man best rute dem dit de hører hjemme, mener Marstrander.