Sist uke utløp søknadsfristen på stillingen som direktør for Domstoladministrasjonen. Posten har de siste drøye fem årene vært bekledd av Sven Marius Urke, og allerede tidlig i april varslet han at han ville søke fornyet åremål.

Nå foreligger den offisielle søkerlisten, og den viser totalt sju søkere. Av disse er det imidlertid ingen andre enn Urke som har relevant bakgrunn. På listen står blant annet en vinhandler fra Madrid og en student ved NTNU.

I forbindelse med søknaden, fortalte Urke sist måned til Rett24 at han er svært motivert til å fortsette en periode til.

– Fordi?

– Fordi det skjer veldig mye nå som vi har satt i gang i løpet av disse årene. Både med hensyn til de mulighetene som ligger i digitaliseringen av domstolene, og i forhold til den nye økonomiske virkeligheten vi har i offentlig sektor, sa Urke.

Domstolkommisjonen

Som DA-direktør er Urke medlem i Domstolkommisjonen, som de neste to årene skal levere helt avgjørende dokumenter om domstolenes videre virke i norsk samfunnsliv. Først gjennom delmeldingen om organisering i oktober i år, og deretter om resten av domstolenes virke neste høst.

Urke var rådgiver for High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) i Bosnia-Herzegovina, som tilsvarer DA i Norge, da han ble ansatt som Tor Langbachs etterfølger for seks år siden. Han har også bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten og Schjødt, og har dessuten vært innom Drammen tingrett som konstituert tingrettsdommer.

Ansettelsen håndteres av styret i Domstoladministrasjonen, som ledes av tidligere høyesterettsdommer Bård Tønder.