De store domstolene har normalt ikke hatt problemer med å skaffe kvalifiserte søkere, men de senere årene er søkerlistene blitt stadig kortere. Etter et år med ansettelsestopp er det dessuten knapt lyst ut faste embeter ved de største domstolene. Ved mindre domstoler har det gjentatte ganger vært tre eller færre reelle søkere.

Annonse

To dommerembeter i Norges Høyesterett

Opp i styret

Problemstillingen har vært løftet til styrenivå i Domstoladministrasjonen flere ganger, senest på siste styremøte, der administrasjonen skrev:

«Dyktige medarbeidere er den viktigste innsatsfaktoren i virksomheten, og domstolene må fremstå som attraktive arbeidsplasser i rekrutteringssammenheng. Det har over lengre tid vært vanskelig å rekruttere dommere til jordskifterettene. Ifølge Innstillingsrådet for dommere har det også blitt mer utfordrende å rekruttere til de alminnelige domstolene de siste årene. Det forventes at konkurransen om de «beste hodene» vil øke.»

Ifølge Innstillingsrådets praksisnotat skal det i utgangspunktet innstilles minst tre kandidater. Det fravikes i dag relativt hyppig, ikke minst når det ofte bare er én eller to søkere. Og to kandidater ble da også fasiten da søknadsfristen nylig gikk ut på et ledig embete som lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.

Doktorgrader

ingvild jakobsen.jpg
Prof. Ingvild Jakobsen. (Foto: UiT)

De to søkerne er Katrine Holter og Ingvild Jakobsen. Jakobsen er for tiden konstituert lagdommer i Hålogaland, for tredje gang, men har siden 2018 vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Der har hun blant annet ledet Norsk senter for havrett.

Den andre søkeren, Katrine Holter, er i dag førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen. Hun har doktorgrad i strafferett fra Universitetet i Bergen, har dessuten erfaring som forsvarer i Advokatfirmaet Sulland.

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Oslo | M&A

Podkast

For mange er hun dessuten kjent som primus motor bak den populære podkasten Rett & Slett, som hanker inn mer enn 4000 avspillinger i ukene den kommer ut.

katrine holter vinter.jpeg
Katrine Holter.

– Det stemmer at jeg har søkt på stillingen. Min motivasjon for det vil jeg svare ut i neste ukes jobbintervju. Det er ikke naturlig å kommentere dette noe mer offentlig så lenge prosessen pågår. Men lytterne av min podkast kan merke seg at det er sterk konkurranse på stillingen.

– Hva skjer med podkasten din fremover da?

– Podkasten ruller og går så lenge det er gøy og forenelig med det jeg gjør, sier Holter til Rett24.

Neste møte i Innstillingsrådet for dommere holdes i siste halvdel av januar.