Mens domstolene i Vestfold frivillig har slått seg sammen til nye Vestfold tingrett, er Østfold tettpakket med mindre domstoler. Fra Sarpsborg tingrett kan du på under en time i bil nå både Heggen og Frøland tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Fredrikstad tingrett. Og ytterligere en liten halvtime på landeveien, så rekker du også en fengsling i Follo tingrett i Ski.

Alle forsøk på å rokke ved dette har møtt lokal motstand. Selv prosessen med å legge Halden og Fredrikstad under felles ledelse, endte opp med spørsmål til statsråden fra Østfold-benken på Stortinget.

– Ingenting er bestemt

Men til høsten kommer Domstolkommisjonens forslag til ny organisering. Hva den vil forelå, vet ingen, men kanskje lå det et forvarsel i stillingsutlysningen som kom fra Domstoladministrasjonen før jul?

Der ble det nemlig for første gang utlyst et felles dommerembete for fire av de fem tingrettene i Østfold.

– Planlegger dere for en sammenslåing her?

– Ut fra ressurssituasjonen og behov for fleksibilitet, prøver vi i større grad å utlyse felles dommerstillinger. I Østfold ligger det godt til rette for dette. I tillegg pågår diskusjoner om organiseringen av tingrettene i Østfold. Ingenting er bestemt vedrørende sammenslåing eller felles ledelse, ut over Halden og Fredrikstad, sier Iwar Arnstad ved Domstoladministrasjonen.

Innkalt til møter

Domstolkommisjonen skulle egentlig ikke levere innstillingen før i 2020, men fordi sammenslåinger er avgjørende for å bedre økonomien i domstolene, ble det i fjor besluttet at kommisjonen skal levere en delutredning, utelukkende på strukturen, allerede nå i oktober. Kommisjonsleder Yngve Svendsen forteller at alle domstolene nå er innkalt til regionale møter. Disse vil bli holdt i mars og april. 

– Arbeidet pågår for fullt. Vi gjennomfører nå undersøkelser av ulike forhold i domstolene, knyttet til arbeidsoppgaver, saksavvikling, produktivitet, forskjeller etter størrelser og lignende. Vi ser på hvilke kriterier som kan være aktuell å bruke i organiseringen, hvilke modeller som er aktuelle, forteller Svendsen.

– Kan du gi noen eksempler på slike modeller?

– Nei, jeg ønsker ikke å være konkret på det. Vi skal ha regionale møter med domstolene i mars og april, der dette skal diskuteres.

– Men det er vel ingen tvil om at kommisjonen kommer til å foreslå en ordning med færre tingretter enn i dag?

– Jeg vil ikke gå inn på noe nå. Ingenting er besluttet, og alt må sees i sammenheng.