34.954 personer har søkt høyere utdanning i år, viser tall som ble lagt frem av Direktoratet for høyere utdanning onsdag. Det er nedgang på 19.134 fra i fjor, noe som tilsier en nedgang på drøye 12 prosent.

Nedgangen kommer etter at det i fjor var rekordmange søkere.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Ser man på rettsvitenskap spesielt, viser tallene en betydelig nedgang også her. Nedgangen er relativt likt fordelt på alle de tre studiestedene. Totalen på 4632 søkere er det laveste antall førstevalgssøkere til rettsvitenskap siden 2011, ifølge departementet. Oslo hadde riktignok et lavere tall i 2019, men det året var det uvanlig mange som hadde søkt om opptak på våren. Oslo er det eneste studiestedet som operer med to opptak i rettsvitenskap.

Samtidig er den en nedgang i planlagte studieplasser på 1 prosent. Fordelt på fordelt på de ulike rettsvitenskapstudiene, ser årets og fjorårets tall slik ut:

  2021 2022 Endring
UIB 1973 1727 -12,5 %
UIO Høst 1928 1748 -9,3 %
UIO Vår 651 667 2,5 %
UIT 567 490 -13,6 %
Totalt 5119 4632 -9,5 %

Siviløkonomutdanningen på Norges Handelshøyskole er Norges mest populære studium, foran rettsvitenskap i Oslo og rettsvitenskap i Bergen på andre og tredje plass.