Etter 14 år som advokat Næringslivets hovedorgansasjon hopper Margrethe Meder ut av organisasjonslivet, og inn i det private markedet.

Det er klart etter at hun nå har takket ja til å gå inn som partner i arbeidsrettsmiljøet i BAHR.

– Det har vært fantastisk å få være en del av NHOs store kompetansemiljø i så mange år, og  få lov til å bidra i trepartssamarbeidet på den måten. Vi har et godt og unikt arbeidsliv i Norge, med et viktig lokalt samarbeid. Det skal vi hegne om og snakke opp! Det viktige topartssamarbeidet foregår ute på bedriftene, og heldigvis kan jeg som advokat i BAHR fortsette å bidra til det på en ny måte, sier Meder.

Hun kom til NHO i 2008, etter å ha vært utreder i Høyesterett. Siden 2006 har hun vært leder av NHO advokattjenester, og prosedert en rekke av NHOs prinsippkamper i Høyesterett.

– Det solide fagmiljøet BAHR har på alle områder har vært avgjørende for begynne der. I andre sammenhenger har jeg alt hatt glede av å samarbeide med blant andre Tarjei Thorkildsen og Tor Olav Carlsen. Å kunne fortsette å jobbe både med kollektiv og individuell arbeidsrett sammen med solide fagpersoner i BAHRs arbeidslivsteam, gleder jeg meg til, sier Meder.